STRATEGIE

Strategie myślowe są chyba najmniej jasnym komponentem procesu modelowania. Z tego powodu rozważymy je dokładniej, zanim jeszcze zajmiemy się innymi aspektami modelowania.

Strategie mówią, jak organizujesz swoje myśli i zachowania, aby rozwiązać jakieś zadanie. Strategie zawsze nakierowane są na pozytywny cel. Mogą zostać uruchomione i zablokowane przez przekonania; aby osiągnąć sukces, musisz wierzyć, że możesz zadanie rozwiązać, w prze­ciwnym przypadku nie będziesz w stanie całkowicie się zaangażować.

Musisz także uważać, że zrobienie tego jest ci potrzebne, i być gotów do podjęcia koniecznych przygotowań i działań. Wreszcie, musisz wie­rzyć, że warto to robić. Zadanie powinno być związane z twoimi korzy­ściami i zainteresowaniami.

Strategie przez nas używane są częścią naszych filtrów percepcyjnych i determinują sposób, w jaki postrzegamy świat. Oto zabawa, która doskonale obrazuje ten fakt. Przeczytaj następujące zdanie i policz, ile razy zobaczysz literę F.

FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF MANY YEARS’.

Łatwe? Interesujące, że różni ludzie widzą różną liczbę F, a każdy jest przekonany, że właśnie on ma rację. I faktycznie, każdy ma, ale w swojej własnej rzeczywistości. Większość ludzi widzi za pierwszym razem trzy F, niektórzy jednak widzą więcej. Pamiętaj, że gdy to, co robisz, nie daje rezultatów, trzeba zrobić coś innego. Rzeczywiście zrób coś zupełnie odmiennego. Prześledź całe zdanie od końca do początku, litera po literze. Istnienia ilu F byłeś świadom za pierwszym razem, a ilu jesteś świadom teraz?

Powodem, dla którego niektóre F opuściłeś, było najprawdopodobniej to, że wypowiadałeś słowa sam dla siebie i polegałeś na dźwięku F. Właś­nie ten dźwięk miał być sygnałem obecności F. F w wyrazie of brzmi jednak jak v. Z chwilą, gdy zacząłeś patrzeć na każde słowo od końca, tak że litery nie zlewały się, tworząc znajome słowo, z łatwością mogłeś wypatrzyć wszystkie F. Pytaliśmy, ile razy widzisz literę F, nie ile razy ją słyszysz. Świat wydaje się inny, gdy zmieniasz strategię.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.