PORADNIK UŻYTKOWNIKA

Skoro już dotarłeś do końca ostatniego rozdziału tej książki, być może zacząłeś zastanawiać się, jak najlepiej z niej skorzystać. Każdy z nas znajduje na to swój własny sposób; czasami nie jesteśmy nawet świa­domi, że już to robimy. Jedną ze spraw, które możesz rozstrzygnąć w sposób świadomy, jest to, czy zagadnienia tu omawiane uznałeś za tak interesujące i pożyteczne, że zdecydowałeś się podążyć ich śladem dalej, kupując książki i uczestnicząc w kursach treningowych.

Może się zdarzyć, że omawiając te idee z mającymi podobne zapa­trywania przyjaciółmi, odkryjesz sens swojej nowej wiedzy. Może się zdarzyć, że niespodziewanie staniesz się bardziej świadomy różnych wzorców, które właśnie zacząłeś wypróbowywać, takich jak kontakt, subtelne przesunięcia w mowie ciała, taniec oczu myślącej osoby, deli­katne i głębokie zmiany w stanie emocjonalnym innych osób i twoim własnym. Możesz odkryć swoją podwyższoną świadomość własnych myśli i procesów myślowych, rozpoznając, które ci służą, a które są tylko cieniami przeszłości. Eksperymentujesz z zawartością i formą swo­ich myśli i zdumiewasz się siłą wywołanych zmian; podziwiasz odkryte szanse emocjonalnego wyboru dla siebie i dla innych.

Być może odkryłeś już nadzwyczajną przydatność rozwinięcia na­wyku określania celów, nawyku myślenia o problemach jako o szansach do wykorzystania, do robienia czegoś innego, do nauczenia się czegoś nowego i ekscytującego.

Może zorientowałeś się, że masz lepszy wgląd i intuicyjne zrozu­mienie świata innych ludzi i ugruntowałeś swoje własne. Jest tak. jak gdyby twoja nieświadomość przyswajała sobie twoją nową wiedzę na swój sposób i w sobie właściwym czasie; pomiędzy twoją świadomą myślą a nieświadomą mądrością rozwijają się nowe relacje. Odkrywając samego siebie, stajesz się bardziej świadomy tego, co ważne dla ciebie i dla bliskich ci ludzi.

Słuchając swego wewnętrznego dialogu, rozpoznajesz siebie za po­mocą pytań metamodelu. Odkrywasz swoje przekonania i kontynuujesz zmianę tych, które cię ograniczają, przez wzmocnienie tych, które przy­bliżają cię do bycia taką osobą, jaką zawsze chciałeś być.

W tym procesie wzrastania świadomości własnej tożsamości masz znacznie więcej możliwości niż tylko być niewolnikiem swej przeszłej historii. Zaczynasz inaczej myśleć o swej przyszłości, a to wpływa na to, kim jesteś w teraźniejszości.

Możesz doświadczyć wzrastającego bogactwa i zażyłości kontaktów z bliskimi przyjaciółmi i możesz chcieć spędzać więcej czasu z innymi badaczami bezkresnego świata ludzkich doświadczeń.

Podczas gdy coraz więcej spośród nas jest świadomych tego, jak kształtujemy naszą rzeczywistość, możemy zacząć cieszyć się stwarza­niem jej takiej, jaką chcielibyśmy, aby była, kreując tym samym lepszy świat dla wszystkich.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.