FIZJOLOGIA

Wyobraź sobie przez moment, że spoglądasz na bardzo małe niemowlę. Gdy dziecko otwiera szeroko oczy i spogląda na ciebie, uśmiechasz się do niego. Ono rozpromienia się i odwzajemnia uśmiech. Harmonizując się z twoją fizjologią, w tym przypadku z uśmiechem, dziecko doświad­cza częściowo twojej radości, obserwując ją. Fenomen ten znany jest jako załadowanie (entrainment) ? dziecko nieświadomie zaczyna po­wielać ekspresję, wzorce i ruchy ludzi je otaczających. Dla nas, doro­słych, przejęcie ekspresji, tonu głosu i ruchów innych osób może ozna­czać szansę na powielenie ich wewnętrznego stanu, co może dać z kolei dostęp do nie wykorzystanych poprzednio zasobów. Pomyśl przez mo­ment o kimś, kogo podziwiasz albo przed kim czujesz respekt. Wyobraź sobie, jak siedziałby, gdyby to on czytał tę książkę. Jak oddychałby? Jaki wyraz przyjęłaby jego twarz? Teraz sam przyjmij taką pozycję, wyraz twarzy i sposób oddychania. Zauważ, jakie nowe myśli i uczucia to w tobie wyzwoliło.

W przypadku pewnych umiejętności powielenie fizjologii może oka­zać się najważniejszym zadaniem. Modelując na przykład doskona­łego narciarza, będziesz obserwował jego jazdę tak długo, aż nie za­czniesz ruszać swoim ciałem tak samo, jak on. Da ci to możliwość doświadczenia, jak to jest poruszać się tak jak on, a nawet możesz mieć jakieś intuicyjne wyczucie tego, co to znaczy być tą osobą, czy być w tym ciele. Precyzyjnie odzwierciedlając wzorce ruchu, postawy, a na­wet oddechu, zaczniesz czuć się tak samo jak on wewnątrz. Uzy­skałeś w ten sposób dostęp do zasobów, których odkrycie jemu mogło zająć lata.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.