ZMIANA ZAKOTWICZEŃ

Pomyśl teraz, co stałoby się gdybyś spróbował odczuwać gorąco i zimno jednocześnie. Co stanie się, gdy wymieszasz żółty kolor z niebieskim? Co stanie się, gdy uruchomisz dwie przeciwstawne kotwice równocześ­nie? Doświadczysz ciepła i zieleni. Aby zmienić zakotwiczenie, zako­twiczasz niepożądany stan negatywny (zimny i niebieski) i stan pozy­tywny (gorący i żółty) i wyzwalasz oba sygnały w tym samym czasie. Po krótkiej chwili zamieszania, stan negatywny zostaje zamieniony na nowy, odmienny. Możesz zastosować tę technikę wobec przyjaciela. Oto ogólne przedstawienie kolejnych etapów; musisz być pewien, że usta­nowiłeś i utrzymujesz kontakt cały czas.

Przebieg zmiany zakotwiczeń

  1. Zidentyfikuj stan problemowy i wzbogacający stan pozytywny, którym dana osoba chciałaby dysponować.
  2. Wywołaj stan pozytywny i obserwuj fizjologię, tak abyś mógł go rozpoznać. Złam stan: niech druga osoba osiągnie jakiś inny stan, kierując swą uwagę na inny przedmiot i ruszając się.
  3. Wywołaj pożądany stan raz jeszcze i zakotwicz go jakimś określonym dotknięciem i/lub słowem czy wyrażeniem; zmień stan ponownie.
  4. Przetestuj pozytywną kotwicę, aby upewnić się, że została ustanowio­na. Uruchom kotwicę, stosując ten sam dotyk w tym samym miejscu i/lub wypowiadając odpowiednie słowa. Bądź pewien, że rzeczywiście widzisz fizjologiczne symptomy pożądanego stanu. Jeśli nie, powtórz etapy od ł do 3, aby umocnić skojarzenie. Gdy już ustanowiłeś po­zytywną kotwicę dla pożądanego stanu, złam stan.
  5. Zidentyfikuj stan czy doświadczenie negatywne i powtórz etapy od 2 do 4, używając stanu negatywnego i zakotwiczając go określonym dotykiem w innym miejscu. Zmień stan. W ten sposób ustanowiłeś kotwicę dla stanu problemowego.
  6. Przeprowadź osobę poprzez każdy ze stanów naprzemiennie, używając kolejno odpowiednich kotwic i mówiąc na przykład: ?Bywają zatem chwile, gdy czujesz się ?niebieski? (tu uruchom kotwicę negatywną) i w takich sytuacjach wolałbyś czuć się raczej ?żółty? (tu kotwica pozytywna)”. Powtórz to kilka razy bez łamania stanu.
  7. Gdy jesteś już gotowy, wprowadź osobę odpowiednimi słowami, na przykład: ?Zauważ, jakie zmiany teraz nastąpią”, i uruchom obie kotwice równocześnie. Obserwuj uważnie fizjologię tej osoby. Naj­prawdopodobniej zobaczysz jakieś przejawy zmiany lub zamętu. Ko­twicę negatywną usuń przed pozytywną.
  8. Sprawdź wykonaną pracę, proponując pomyślenie o problemie albo stosując kotwicę negatywną. Powinieneś zaoobserwować, że osoba wchodzi w jakiś stan pośredni (różne odcienie zieleni), w jakiś nowy, odmienny stan lub w stan pozytywny. Jeśli wciąż otrzymujesz stan negatywny, poszukaj, jakich innych zasobów dana osoba potrzebuje. Zakotwicz je w to samo miejsce, co pierwszą kotwicę pozytywną, i wróć raz jeszcze do etapu 6.
  9. Na koniec, poproś osobę, aby pomyślała o sytuacji w bliskiej przy­szłości, w której może spodziewać się złego samopoczucia. Niech przejdzie przez nią w wyobraźni, a ty obserwuj jej stan. Posłuchaj, jak opisuje sytuację. Jeśli nie jesteś zadowolony z jej stanu albo ona nie jest zadowolona z rysujących się perspektyw, poszukajcie, jakie inne zasoby są potrzebne. Zakotwicz je w tym samym miejscu, co pierwszą kotwicę pozytywną, i wróć do etapu 6. Zmiana zakotwiczeń nie działa, dopóki stan pozytywny nie jest silniejszy niż negatywny ? aby to osiągnąć, możesz potrzebować złożenia wielu pozytywnych zasobów w jedną kotwicę.

Jeden ze sposobów tłumaczenia tego, co nastąpiło, sugeruje, że sy­stem nerwowy próbuje odtworzyć dwa wzajemnie wykluczające się stany w tym samym czasie. Ponieważ nie może tego dokonać, próbuje czegoś innego. Stary wzorzec zostaje przełamany i tworzy się nowy. To tłuma­czy zamęt, jaki można zaobserwować, gdy krzyżujemy dwie kotwice. Kotwiczenie pozwala na udostępnienie doświadczeń poprzez świadome użycie naturalnych procesów, których normalnie używamy nieświado­mie. Zakotwiczamy się cały czas, zazwyczaj w sposób kompletnie przy­padkowy. Zamiast zdawania się na przypadek, możemy jednak być zna­cznie bardziej selektywni w wyborze kotwic, na które odpowiadamy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.