ZMIANA HISTORII OSOBISTEJ

Doświadczenie ludzkie istnieje tylko w czasie teraźniejszym. Przeszłość istnieje we wspomnieniach i aby ją przypomnieć, musimy jej w jakiś sposób doświadczyć tu i teraz. Przyszłość istnieje zaś jako oczekiwania i fantazje, również tworzone w teraźniejszości. Kotwiczenie umożliwia nam zwiększenie naszej emocjonalnej wolności przez ucieczkę spod tyranii negatywnych doświadczeń przeszłości i tworzenie bardziej po­zytywnej przyszłości.

W świetle aktualnej wiedzy zmiana historii osobistej jest techniką przewartościowania kłopotliwych wspomnień. Każdy z nas posiada bo­gatą historię osobistą przeszłych doświadczeń istniejącą w teraźniej­szości w postaci wspomnień. Choć to, co rzeczywiście się wydarzyło (cokolwiek by to było, gdyż ludzka pamięć bywa zawodna) nie może być zmienione, to możemy zmienić znaczenie tego dla nas w czasie teraźniejszym i tym samym wpływ na nasze zachowanie.

Na przykład uczucie zazdrości prawie zawsze generowane jest nie przez aktualne wydarzenia, ale przez konstruowane obrazy tego, co, jak wierzymy, nastąpiło. W odpowiedzi na te obrazy czujemy się źle. Wy­obrażenia są wystarczająco realne, aby powodować jakieś ekstremalne zachowania, mimo że mogą nie odpowiadać rzeczywistości.

Jeśli przeszłe doświadczenia są bardzo traumatyczne i intensywne, tak że nawet myśl o nich wywołuje ból, lepiej będzie zastosować technikę leczenia fobii. Przeznaczona jest ona dla przypadków bardzo intensywnych, negatywnych doświadczeń emocjo­nalnych.

Zmiana historii osobistej jest użyteczna, gdy mamy do czynienia z wciąż powracającym nękającym nas uczuciem lub zachowaniem. Dla tych różnych doznań typu ?Dlaczego ja wciąż to robię?!” Warunkiem użycia tej techniki jest, rzecz jasna, ustanowienie i utrzymanie kontaktu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.