WYWOŁYWANIE

Wywoływanie jest słowem używanym w NLP do opisania procesu wpro­wadzania kogoś w określony stan. Jest to codzienna umiejętność ukry­wająca się pod różnymi określeniami; wszyscy bowiem mamy znaczną praktykę w wywoływaniu u innych różnych nastrojów czy też w ich burzeniu. Czynimy to cały czas naszymi słowami, tonem głosu i gestami. Czasami jednak nie wywołujemy tego, co zamierzyliśmy. Ile razy dane nam było usłyszeć takie zdanie: ?O co mu chodzi, ja przecież tylko powiedziałem…?”

Najprostszą metodą wywołania stanu emocjonalnego jest poproszenie drugiej osoby, by przypomniała sobie przeszłe wydarzenia, w których tego stanu doznawała. Im bardziej ekspresyjny będziesz, tym większą ekspresyjność wywołasz. Jeśli brzmienie twego głosu, słowa, wyraz twarzy i postawa ciała odzwierciedlają odpowiedź, której się domagasz, masz większe prawdopodobieństwo jej uzyskania.

Wszystkie twoje wysiłki dają efekty. Jeśli próbujesz wprowadzić kogoś w spokojny, zasobny stan, nie ma sensu mówić do niego głośno, przyspieszonym i podniesionym tonem, oddychając szybko i płytko i wykonując wiele nerwowych ruchów. Na przekór twoim uspokajają­cym słowom osoba stanie się bardziej niespokojna. Musisz robić to, co mówisz. Jeśli zatem pragniesz wprowadzić kogoś w stan pewności, poproś go, aby przypomniał sobie ten szczególny czas, gdy czuł się pewny siebie. Mów wyraźnie, z przekonaniem w głosie, oddychając równo, z głową podniesioną i ciałem wyprostowanym. W ten sposób działasz pewnie. Jeśli twoje słowa nie są spójne z twoim językiem ciała i tonem głosu, druga osoba będzie skłonna podążać za przekazem nie­werbalnym.

Ważne jest również, aby przypominać sobie doświadczenie jako jego uczestnik, z wewnątrz, a nie w dysocjacji, z zewnątrz. Pozostawanie w asocjacji z sytuacją pozwala na pełniejsze przywołanie poszukiwa­nych uczuć. Wyobraź sobie kogoś jedzącego twój ulubiony owoc. Teraz wyobraź sobie siebie w tej sytuacji. Które doświadczenie było bardziej smakowite? Jeśli chcesz wywołać jakiś swój stan, doświadcz z powro­tem odpowiedniej sytuacji w sposób tak żywy i tak pełny, jak tylko to możliwe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.