RZUTOWANIE W PRZYSZŁOŚĆ

Uprzednie doświadczanie danej sytuacji z przyszłości nazywa się w NLP rzutowaniem w przyszłość i jest ostatnim etapem wielu technik. Wkra­czasz wyobraźnią w przyszłość z nowymi zasobami i zawczasu doświad­czasz jej tak, jak tego byś sobie życzył. Na przykład, rzutowanie w przy­szłość w technice zmiany historii osobistej to poproszenie drugiej osoby, aby wyobraziła sobie najbliższą okazję, gdy najprawdopodobniej pro­blemowa sytuacja wystąpi. Gdy to zrobi, ty obserwujesz ją, aby rozpo­znać, czy nie ma jakichś objawów osunięcia się na powrót w stan ne­gatywny. Jeśli są, wiesz, że trzeba będzie wykonać więcej pracy.

Rzutowanie w przyszłość testuje efektywność twojej pracy. Jest naj­bliższe tego, co możesz uzyskać, bycia w sytuacji problemowej. Tym niemniej prawdziwy test nastąpi dopiero wtedy, gdy ta osoba zetknie się ze swoim problemem w rzeczywistości. Wgląd i zmiany mogą być z łatwością zakotwiczone do zacisznego gabinetu psychologa. Nauka może być zakotwiczona do szkolnej sali, a planowanie biznesu do pokoju narad. Prawdziwe życie to prawdziwy sprawdzian.

Po wtóre, rzutowanie w przyszłość jest formą myślowej powtórki. Myślowe przygotowania i ćwiczenia są stałym wzorcem zachowań od­krywanym u wielu wybitnych jednostek: aktorów, muzyków, handlow­ców i sportowców różnych dyscyplin. Całe programy treningowe zbu­dowane są wokół tej idei. Myślowe powtórzenia, ponieważ ciało i myśl tworzą jeden system, przygotowują ciało do rzeczywistych wyzwań.

Dostarczenie umysłowi mocnego, pozytywnego obrazu sukcesu pro­gramuje go do myślenia w tych kategoriach i czyni sukces bardziej prawdopodobnym. Oczekiwania są samospełniającymi się przepowied­niami. Idee rzutowania w przyszłość i ćwiczeń myślowych mogą być wykorzystane do uczenia się z codziennych doświadczeń i do genero­wania nowych zachowań. Spróbuj przejść przez następujące etapy każdej nocy przed zaśnięciem.

Gdy dokonujesz przeglądu dnia, wybierz coś, co wykonałeś bardzo dobrze, i coś, z czego nie jesteś zadowolony. Zobacz obie sceny ponow­nie, przysłuchaj się dźwiękom, doświadcz ich w pełnej asocjacji. Potem opuść je i zapytaj siebie: ?Co mogłem zrobić inaczej? Gdzie był moment wyboru w tych doświadczeniach? W jaki sposób dobre doświadczenie mogłoby stać się jeszcze lepsze?” Podobnie możesz zidentyfikować ja­kieś inne wybory w doświadczeniu niezadowalającym.

Teraz przeżyj swoje doświadczenia w pełni raz jeszcze, lecz z sobą zachowującym się odmiennie. Jak teraz to wygląda? Jak brzmi? Sprawdź swoje uczucia. Ten mały rytuał daje nowe wybory. W negatywnym doznaniu możesz zidentyfikować sygnał, który pojawiając się następnym razem, przypomni ci o możliwości użycia alternatywnego zachowania, wcześniej przećwiczonego w wyobraźni.

Ten rodzaj techniki może być użyty do generowania całkowicie no­wych zachowań oraz do zmiany i udoskonalenia czegoś, co już robisz.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.