Przebieg zmiany historii osobistej

1.    Zidentyfikuj stan negatywny, wywołaj go, rozpoznaj i w końcu zmień stan.
2.    Utrzymując negatywną kotwicę, poproś drugą osobę, aby cofnęła się w myślach do czasu, gdy czuła się podobnie. Kontynuuj, dopóki nie dotrze do najwcześniejszego pamiętanego doświadczenia. Zwolnij ko­twicę, złam stan i sprowadź ją w pełni do teraźniejszości.
3.   Poproś, aby ? w świetle tego, co wie obecnie ? pomyślała, jakich zasobów potrzebowałaby w tej przeszłej sytuacji, aby stała się ona raczej satysfakcjonującym niż problemowym doświadczeniem. Pra­wdopodobnie określi je słowem lub zwrotem takim jak bezpieczeń­stwo, bycie kochanym, zrozumienie. Zasoby jednak muszą pochodzić od samej osoby, pozostawać pod jej kontrolą. Będąc skazaną w danej sytuacji na ludzi, którzy będą się zachowywali inaczej niż pragnie, nie będzie mogła nauczyć się niczego nowego. Może wywołać od­mienne reakcje osób zaangażowanych tylko wtedy, gdy sama będzie inna.
4.   Wywołaj i zakotwicz specyficzne i pełne doświadczenie potrzebnego zasobnego stanu i sprawdź tę pozytywną kotwicę.
5.    Utrzymując pozytywną kotwicę, zaproś osobę z powrotem do naj­wcześniejszego wydarzenia. Zaproponuj jej, by obserwowała samą siebie z zewnątrz (w dysocjacji) z tymi nowymi zasobami i zauważyła, jak zmienia to doświadczenie. Potem poproś, by wkroczyła w sytuację (w asocjacji) z zasobami i przeszła przez nią tak, jakby miała zdarzyć się raz jeszcze. Niech zauważy, jakie są teraz, gdy posiada nowe zasoby, reakcje innych ludzi. Zaproponuj, by wyobraziła sobie, jak wygląda to z ich punktu widzenia i w ten sposób odczuła, jak inni odbierają jej nowe zachowanie. Jeśli na którymkolwiek etapie nie jest usatysfakcjonowana, wróć do etapu 4, zidentyfikuj i złóż nowe zasoby, aby wprowadzić je w sytuację. Gdy osoba jest zadowolona, doświad­cza sytuacji jako odmienionej i może się z niej uczyć, usuń kotwicę i zmień stan.
6.    Sprawdź dokonaną zmianę bez użycia kotwic, prosząc osobę, aby przypomniała sobie przeszłe wydarzenie i obserwując, jak wspomnie­nia uległy zmianie. Zwróć uwagę na jej fizjologię. Jeśli zauważysz oznaki stanu negatywnego, cofnij się do etapu 4 i złóż więcej zasobów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.