ŁĄCZENIE KOTWIC W ŁAŃCUCHY

Możemy łączyć kotwice tak, że jedna prowadzić będzie do następnej. Każda kotwica stanowi ogniwo łączące i wywołujące następną, tak jak impuls elektryczny przepływa przez nasze ciało od nerwu do nerwu. W pewnym sensie kotwice stają się zewnętrznym odzwierciedleniem tego, jak kreujemy nową w naszym systemie nerwowym ścieżkę neuro­nową pomiędzy początkowym bodźcem a nową na niego odpowiedzią. Łączenie kotwic w łańcuchy pozwala nam przechodzić przez sekwencję różnych stanów łatwo i automatycznie. Jest to technika szczególnie uży­teczna, gdy stan problemowy jest zbyt silny, a stan zasobny zbyt odległy, by osiągnąć go w jednym etapie.

Pomyśl, na przykład, o sytuacji, w której czujesz się sfrustrowany. Czy potrafisz zidentyfikować stały sygnał, który wywołuje to uczucie?

Może ton głosu twego wewnętrznego dialogu?

Może szczególne odczucie cielesne?

Coś, co widzisz?

Może nam się często wydawać, że świat sprzysiągł się przeciwko nam, ale nawet wtedy możemy kontrolować nasze reakcje na ten spisek. Uczucie frustracji zaś nie zmieni zewnętrznego świata. Gdy więc za­uważysz ten wewnętrzny sygnał, zadecyduj raczej, jaki inny stan wybrać. Może zaciekawienie? A potem kreatywność?

Aby teraz ustanowić łańcuch, przypomnij sobie czas, gdy byłeś czymś maksymalnie zaciekawiony, i zakotwicz go na przykład kinestetycznie, dotknięciem swej ręki. Złam stan i pomyśl z kolei o sytuacji, gdy inten­sywnie doświadczałeś kreatywności. Zakotwicz ją, na przykład dotknię­ciem ręki, w innym miejscu.

Wróć następnie do frustrującego doświadczenia i, gdy tylko pojawi się sygnał frustracji, uruchom kotwicę ciekawości, a gdy uczucie zacie­kawienia osiągnie szczyt, dotknij swej kotwicy dla kreatywności.

Ustanowisz w ten sposób neuronową sieć połączeń, która płynnie przechodzi od frustracji poprzez zaciekawienie do kreatywności. Prakty­kuj tę umiejętność tyle razy, ile chcesz, a z czasem stanie się ona auto­matyczna.

Kiedy już potrafisz wywołać, rozpoznać i zakotwiczyć różne stany emocjonalne, masz w ręku nieprawdopodobnie skuteczne narzędzie tera­pii i poradnictwa.-Posiadasz teraz łatwy i szybki dostęp do dowolnego sta­nu emocjonalnego. Kotwiczenie może być użyte, aby pomóc innej osobie dokonać nadzwyczaj szybkiej zmiany i może być wykonane w każdym z trzech systemów reprezentacji: wizualnym, słuchowym i kinestetycznym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.