PRZERAMOWANIE ZAWARTOŚCI

Zawartość doświadczenia to cokolwiek, na czym zdecydujesz się skon­centrować. Znaczeniem może być cokolwiek, co ci się spodoba. Gdy dwuletnia córka jednego z autorów tej książki zapytała, co to znaczy, że ktoś mówi kłamstwa, odpowiedział poważnym, ojcowskim tonem (biorąc pod uwagę jej wiek i możliwości rozumowania): ?To znaczy, że ktoś celowo mówi nieprawdę; mówi, że coś było tak, gdy tymcza­sem było inaczej”. Mała dziewczynka pomyślała nad tym przez chwilę i uśmiechnęła się. ?To zabawne! ? wykrzyknęła ? Zróbmy to!”

Następne kilka minut spędzili, opowiadając sobie nawzajem skandalicz­ne kłamstwa.

Przeramowanie zawartości jest użyteczne dla stwierdzeń takich jak ?Denerwuję się, gdy ludzie czegoś ode mnie oczekują” albo ?Wpadam w panikę, gdy mam podjąć się jakiegoś ważnego zadania”. Zauważ, że zdania te posługują się schematem przyczynowo-skutkowym, znanym z metamodelu. Spróbuj odpowiedzieć na pytania:

Co innego mogłoby to znaczyć?

Jaka jest pozytywna wartość tego zachowania?

Jak inaczej mógłbym opisać to zachowanie?

Polityka jest sztuką przeramowania zawartości par excellence. Dobre ekonomiczne wskaźniki mogą być przedstawione w izolacji jako sym­ptomy całościowego trendu spadkowego lub jako przejawy wzrostu go­spodarczego, zależnie od tego, po której stronie parlamentu zasiadasz. Wysokie oprocentowanie w bankach może być złe dla kredytobiorców, ale cieszyć będzie oszczędzających. Korki będą przykrym doświadcze­niem dla tego, kto w nich utknął, ale przez rząd zostaną przedstawio­ne jako świadectwo prosperity. Gdyby zatory uliczne w Londynie zo­stały wyeliminowane, byłoby to zapewne właśnie tak odebrane ? jako śmierć miasta, które było ważnym centrum ekonomicznym.

?My się nie wycofujemy ? powiedział generał. ? Przesuwamy się na z góry upatrzone pozycje”.

Reklama i sprzedaż to inne dziedziny, w których przeramowanie jest bardzo ważne. Produkt musi być przedstawiony w jak najlepszym świet­le. Reklamy tworzą aktualne ramy dla produktu. Picie tej kawy znaczy, że jesteś sexy; używanie tego proszku do prania z n a czy, że troszczysz się o swoją rodzinę; jedzenie tego chleba znaczy, że jesteś inteligentny. Reklama jest tak przekonującym narzędziem, że widzisz jej przykłady wszędzie, gdzie spojrzysz.

Proste przeramowanie rzadko kiedy wywołuje drastyczne zmiany, ale jeśli przedstawione jest spójnie, na przykład z metaforą, i doty­czy ważnych problemów danej osoby, wówczas może być bardzo efe­ktywne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.