?W CZASIE” I ?PRZEZ CZAS”

W swojej książce pt. The Basis of Personality (Podstawy osobowości) Tad James opisał dwa główne rodzaje linii czasu. Pierwszemu nadał nazwę ?przez czas” (lub czas anglo-europejski) ? linie czasu rozcią­gają się z jednej strony na drugą; przeszłość jest po jednej stronie, przyszłość po drugiej, a obie widziane są wprost naprzeciwko osoby. Drugi rodzaj to ?w czasie” (lub czas arabski) ? linie czasu przebiegają z tyłu do przodu, tak że jedna część (zazwyczaj przeszłość) pozostając z tyłu, jest niewidoczna; aby ją zobaczyć musisz odwrócić głowę.

Ludzie z orientacją typu ?przez czas” mają ciągłą, linearną ideę czasu. Oczekują oni dokładnego przestrzegania terminów i sami ich dotrzymują. Jest to wizja czasu dominująca w świecie biznesu. ?Czas to pieniądz”. Ludzie z orientacją typu ?przez czas” są również częściej skłonni do organizowania swojej przeszłości w formie oddzielonych, pozostających w dysocjacji, obrazów.

Ludzie z orientacją typu ?w czasie” nie korzystają z przeszłości, a przyszłość rozpościera się na wprost przed nimi. Trwają zawsze w cza­sie teraźniejszym, przez co dotrzymywanie terminów, spotkania w bi­znesie czy punktualność są dla nich mniej ważne niż dla ludzi z orientacją typu ?przez czas”. Pozostają w asocjacji ze swoimi liniami czasu i wię­ksze jest prawdopodobieństwo, że tak samo przechowywać będą wspo­mnienia. Ten model orientacji czasowej jest powszechny na Wschodzie, szczególnie w krajach arabskich, gdzie terminy w biznesie traktowane są w sposób bardziej płynny niż na Zachodzie. Ta skłonność bywa bardzo irytująca dla zachodnich biznesmenów. Przyszłość jest postrzegana ra­czej jako seria następujących po sobie chwil obecnych, więc potrzeba pilności przestaje być konieczna. Czas teraźniejszy, w którym musimy rozwiązać nasze sprawy, wydłuża się.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.