ZŁOŻONA RÓWNOWAŻNOŚĆ

Złożona równoważność zachodzi, gdy dwie wypowiedzi połączone są w sposób sugerujący, że znaczą dokładnie to samo. Na przykład: ?Nie śmiejesz się, więc nie jesteś radosny”.

Innym przykładem może być: ?Jeśli nie patrzysz na mnie, gdy do cie­bie mówię, to znaczy, że mnie nie słuchasz”. Tego rodzaju zarzut często wysuwają osoby o dominującym wizualnym stylu myślenia, które muszą patrzeć na mówiącą osobę, aby ją rozumieć. Osoba, która myśli bardziej kinestetycznie, aby podążać za tym, co słyszy, może patrzeć w dół. To zaś dla osoby myślącej wizualnie nie oznacza słuchania, gdyż jeśli pa­trzyłaby w ziemię, nie mogłaby słuchać. Przeniosła ona swoje doświad­czenie na inną osobę, zapominając, że ludzie myślą w różny sposób.

Złożoną równoważność możemy zakwestionować, pytając:

?W jaki sposób jedno ma znaczyć drugie?”

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.