PORÓWNANIA

Następne dwa rodzaje brakujących informacji są podobne i często wy­stępują równocześnie: sądy i porównania. Reklamy są doskonałym źródłem obu wzorców. Na przykład: ?Nowy, udoskonalony proszek do prania Fluffo jest lepszy”. W zdaniu tym dokonano porównania, choć nie jest ono wyrażone w sposób jasny. Coś w całkowitej izolacji nie może być lepsze. Lepszy niż konkurent Buffo czy Duffo? Lepszy niż płyn do prania?

Każde zdanie, które używa takich słów jak najlepszy, lepszy, gorszy czy najgorszy, dokonuje porównań. Możesz porównywać tylko, jeśli masz z czym. Jeśli tego brak, powinieneś zapytać, co to jest.

Innym przykładem może być zdanie: ?Kiepsko poradziłem sobie z tym spotkaniem”. Kiepsko w porównaniu z czym? Jak mógłbyś sobie z nim poradzić? Jak zrobiłby to X? Jak zachowałby się superman?

Bardzo często usunięta część porównania jest nierealistyczna. Spró­buj porównać się z supermanem (albo superkobietą) ? zauważ, jak źle wypadasz, a następnie usuń ten punkt odniesienia. Wszystko, z czym pozostaniesz, to uczucie nieadekwatności, z którym nie będziesz wie­dział, co zrobić.

Porównania wyjaśniamy, pytając: ?W porównaniu z czym…?” SĄDY

Sądy są blisko spokrewnione z porównaniami. Jeśli Fluffo jest ?po prostu najlepszym proszkiem do prania, na który możesz wydać swoje pienią­dze”, byłoby interesujące dowiedzieć się, czyja jest to opinia. Dyrektora fabryki? Głosujących konsumentów? Jakiegoś Jana Kowalskiego?

Sądy nie muszą uwzględniać porównań, choć często to robią. Jeśli ktoś mówi: ?Jestem samolubną osobą”, możesz zapytać: ?Kto to powie­dział?” Jeśli odpowiedź brzmi: ?Ja”, możesz jeszcze zapytać: ?Na pod­stawie jakich standardów uważasz siebie za egoistę?”

Jest więc cenne wiedzieć, kto wydaje sąd. Może on pochodzić ze wspomnień dziecięcych. Warto również wiedzieć, jakie są jego podstawy. Czy są to sensowne powody? Czy są to twoje poglądy, czy też zostały ci narzucone? Czy są one wciąż aktualne, teraz, gdy jesteś dorosły?

Sądy często zaczynają się przysłówkami. Weź pod uwagę takie zdanie: ?Niewątpliwie ten człowiek jest idealnym kandydatem”. (Dla kogo jest to niewątpliwe?) Przysłówki bardzo często ?usuwają” osobę, która wydaje sąd. Oczywiście, jeśli możesz przekształcić tego typu zdanie w zda­nie ?Jest niewątpliwe, że…”, wówczas masz do czynienia z usunięciem. Musi to być niewątpliwe dla kogoś. (A dla kogo było to oczywiste?)

Sądy wyjaśniamy, pytając: ?Kto wydaje ten sąd i na jakiej pod­stawie?”

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.