ZMIANA PIERWSZEGO RZĘDU

Oto jeden ze sposobów myślenia o możliwym zastosowaniu zaprezen­towanych tutaj technik. Najprostszy przypadek zajdzie wtedy, gdy bę­dziesz chciał osiągnąć jakiś pojedynczy cel: odmienny stan czy reakcję w określonej sytuacji. Nazywa się to zmianą pierwszego rzędu (first order change). Możesz, na przykład, zawsze doświadczać złości wobec jakiejś osoby albo czuć się nieswojo, mając z kimś do czynienia w pracy. ?Sceniczny” lęk będzie przykładem sytuacji, gdy publiczne występy i przemówienia wywołują w tobie uczucie lęku i nieadekwatności. Proste przeramowanie będzie dobrym sposobem rozpoczęcia zmiany tego ro­dzaju sytuacji, pokaże, w jakich okolicznościach takie zachowanie będzie użyteczne i co innego może ono znaczyć. Techniki zakotwiczenia rów­nież będą tutaj odpowiednie. Zmiana zakotwiczeń, składanie i łączenie kotwic w łańcuchy pozwoli na przeniesienie zasobów z innych konte­kstów. Nie chciane zachowanie również zostało zakotwiczone, więc używasz tego samego procesu, który stworzył sytuację problemową, aby dokonać zmiany. Generowanie nowych zachowań i rzutowanie w przy­szłość będą pomocne, o ile potrzebne ci są nowe umiejętności i zacho­wania.

Czasami techniki kotwiczenia nie działają, gdyż osoba jest zdomi­nowana przez jakąś nie kontrolowaną reakcję w obliczu pewnego obiektu lub sytuacji. Przeszłe wydarzenia mogą utrudniać zmianę ukierunkowa­nia w teraźniejszości. Zmiana historii osobistej może nie działać, ponie­waż istnieją jakieś traumatyczne przeszłe doświadczenia, o których nawet trudno pomyśleć bez uczucia bólu. Taka sytuacja mogła stworzyć fobię ? stan, w którym przedmiot czy sytuacja generują nagły, paniczny lęk, ponieważ zostały skojarzone z przeszłymi urazami. Fobie mogą się zna­cznie różnić między sobą. Może to być na przykład lęk przed pająkami, lęk przed lataniem czy lęk przed otwartą przestrzenią. Jakakolwiek jed­nak nie byłaby przyczyna, odpowiedzią zawsze jest paraliżujący niepo­kój. Leczenie fobii metodami konwencjonalnymi może trwać wiele lat; NLP oferuje metodę, która może okazać się skuteczna już po jednej sesji. Czasami przedstawiana jest jako wizualno-kinestetyczna (V-K) dysocjacja. Nie zapomnij przeczytać ponownie uwagi kończącej pod­rozdział o kotwicach, zanim zaczniesz praktykować tę technikę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.