OPISY RZECZYWISTOŚCI

Aby nauczyć się jak najwięcej z danej sytuacji czy doświadczenia, musisz zebrać informacje z tak wielu punktów widzenia, jak tylko to możliwe (multiple description*). Każdy system reprezentacji dostarcza odmien­nego sposobu opisu rzeczywistości. Nowe idee wyłaniają się z tych odmiennych spojrzeń, tak jak białe światło powstaje ze złożenia kolorów tęczy. Nie możesz funkcjonować, opierając się tylko na jednym systemie reprezentacji. Potrzebujesz przynajmniej dwóch: jednego, aby zebrać informacje, drugiego, aby zinterpretować je w odmienny sposób.

Na tej samej zasadzie punkt widzenia każdej pojedynczej osoby zawiera białe plamy powodowane jej nawykowym sposobem odbierania świata, jej filtrami percepcji. Rozwijając umiejętność widzenia świata z punktu widzenia innych osób zdobywamy możliwość widzenia poprzez te białe plamy; podobnie jak robimy to, pytając przyjaciela o radę i o jego pogląd na sprawy, gdy czujemy się zagubieni. Jak możemy zmienić naszą percepcję, aby wyrwać się z naszego ograniczonego spojrzenia na świat?

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.