OD PORAŻKI DO INFORMACJI ZWROTNEJ

Co jest problemem w twoim nastawieniu czy w twoich przekonaniach? Czy wszystkie twoje projekty ?zrób to sam” kończą się niepowodze­niem? Czy twoje próby gotowania na własną rękę są dobrą nowiną

dla pobliskiego baru szybkiej obsługi? W jakim obszarze uzyskujesz nie chciane rezultaty? Czy wierzysz, że nie możesz czegoś zrobić, czy też, że nie jesteś w tym zbyt dobry?

Gdy myślisz o problemie, jaka jest twoja fizjologia, jaką pozycję przyjmują oczy? Myślenie o porażce zazwyczaj obejmuje złe samo­poczucie, obrazy tej szczególnej sytuacji, gdy poniosłeś klęskę i, być może, jakiś wewnętrzny gnębiący cię głos ? wszystko w tym samym czasie. Nie możesz zajmować się tym wszystkim jednocześnie. Musisz poznać, co dzieje się wewnętrznie w każdym z systemów reprezentacji oddzielnie.

Spójrz w dół na prawo i wejdź w kontakt ze swoimi uczuciami. Co same w sobie starają się one dla ciebie osiągnąć? Jakie są ich pozy­tywne intencje? Może chodzi o umotywowanie ciebie? A może o ochronę?

Spójrz w dół na lewo. Czy istnieje jakiś wyodrębniony słowny przekaz, który mógłby być pomocny?

Spójrz w górę na lewo i zobacz obrazy wspomnień. Czy jest coś nowego, czego mógłbyś się od nich nauczyć? Spójrz realniej na prob­lem. Jesteś zdolny uczynić znacznie więcej. Zauważ, jak pozytywne zasoby wymieszane są ze złymi wspomnieniami. Odnieś słowa, obrazy i uczucia do swego pożądanego celu. Jak mogą pomóc ci w jego osiągnięciu?

  1. Zidentyfikuj pozytywne, zasobne doświadczenie; coś, co z pewnością będziesz mógł osiągnąć w przyszłości. Nie może to być nic przelot­nego. Rozpoznaj główne wizualne, słuchowe i kinestetyczne submo­dalności w sposobie, w jaki o tym myślisz. Zakotwicz doświadczenie kinestetycznie dotykiem. Sprawdź, czy stosując kotwicę, uzyskujesz dostęp do jego zasobów. Jest to pomocnicze doświadczenie czegoś, o czym wiesz, że możesz osiągnąć.
  2. Spójrz w górę na prawo i skonstruuj obraz upragnionego celu albo postawy, w którym uwzględnisz wszystko, czego nauczyłeś się z uczuć, obrazów i słów skojarzonych z problemem. Sprawdź, czy pozostaje on w harmonii z twoją osobowością i szerszymi relacjami. Upewnij się, że istnieje przejrzysty związek pomiędzy wspomnieniami a pozytywnym celem lub postawą. Możesz zmodyfikować swój cel tym, czego nauczyłeś się, obserwując wspomnienia.
  3. Submodalności pożądanego celu uformuj tak, jak submodalności po­zytywnego pomocniczego doświadczenia. Gdy to robisz, utrzymuj ustaloną dla niego kotwicę. Cały ten proces umożliwi ci naukę z prze­szłości i uwolni oczekiwania względem przyszłości od wpływu prze­szłych porażek. Będziesz myślał o swoim celu w submodalnościach pozytywnych oczekiwań.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.