Rama konsekwencji

To zagadnienie również zostało przedstawione wprost przy okazji roz­ważań o celach, jak również przewija się przez całą książkę. W jaki sposób moje działanie pasuje do większych systemów ? rodziny, przy­jaciół, zainteresowań zawodowych? Czy podejście to dobrze prezentuje moją całościową integralność istoty ludzkiej? Czy respektuje również integralność innych zaangażowanych osób? Spójność jest sposobem, w jaki nasza nieświadomość daje znać o możliwych konsekwencjach, i jest warunkiem wstępnym roztropnego działania.

Rama oznak

Tu koncentrujemy się na jasnych i specyficznych detalach. W jaki dokład­nie sposób będziesz wiedział, że osiągnąłeś swój cel? Co będziesz widział, słyszał i odczuwał? Podejście to tworzy część ramy celu, ale czasami warto zastosować je oddzielnie, szczególnie w odniesieniu do kryteriów.

Rama ?jak gdyby”

Rama ta jest kreatywnym sposobem rozwiązywania problemów. Polega na przyjęciu, że jakiś fakt nastąpił, co pozwala na ustalenie pojawiających się możliwości. Zacznij od słów ?Jeśliby to się stało…” albo ?Przyjmijmy, że…” Istnieje wiele sytuacji, w których może to okazać się użyteczne. Na przykład, jeśli ważna osoba nie pojawiła się na spotkaniu, możesz zapytać: ?Jeśli X byłby tutaj, co by zrobił?” Jeśli ktoś będzie znał X dobrze, odpowiedź na to pytanie może być bardzo pomocna. (Zawsze skonfrontuj później z X. czy podjęto właściwe decyzje.)

Innym sposobem zastosowania tej idei jest rzutowanie siebie na sześć miesięcy czy rok w pomyślną przyszłość i spojrzenie z tego punktu wstecz. Zapytaj wtedy: ?Jakie to były kroki, które wtedy podjąłem, a które doprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem dzisiaj?” Z tej perspektywy często możemy odkryć istotne informacje, które ? będąc zbyt blisko ? nie zwracają naszej uwagi w teraźniejszości.

Inny przypadek, to przyjęcie najgorszej opcji rozwoju wydarzeń, jaką możemy przewidzieć. Co zrobiłbyś, gdyby najgorsze stało się faktem? Jakie możliwości i plany masz w zanadrzu? ?Jak gdyby” użyte dla zbadania najgorszej wersji wydarzeń jest specyficznym przypadkiem bardziej ogólnego i niezwykle użytecznego procesu znanego jako pla­nowanie zstępujące. (Jest to proces, z którego towarzystwa ubezpiecze­niowe uzyskują olbrzymie pieniądze.)

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.