Podsumowanie metaprogramów

Proaktywny /reaktywny

Osoba proaktywna inicjuje działanie. Osoba reaktywna czeka na innych, którzy podejmą działanie, i na to, aż jakieś rzeczy się wyda­rzą. Potrzebuje ona czasu, aby najpierw sprawy przeanalizować i zro­zumieć.

Ku/od

Osoby o orientacji ?ku” koncentrują się na swoich własnych celach i motywowane są przez ich osiągnięcie. Osoby o orientacji ?od” skupiają się nie na celach do osiągnięcia, ale na problemach do uniknięcia.

Wewnętrzny/zewnętrzny

Osoba o orientacji wewnętrznej posiada zinterioryzowane standardy i sama decyduje za siebie. Osoba o orientacji zewnętrznej bierze stan­dardy z zewnątrz i potrzebuje pokierowania i instrukcji pochodzących od innych osób.

Opcje/procedury

Ludzie nastawieni na opcje chcą mieć możliwość wyboru. Ludzie nastawieni na procedury są dobrzy w wykonywaniu ściśle określonych w swej procedurze zadań. Nie motywuje ich podejmowanie działań; wolą realizować opracowany już schemat.

Ogólny/konkretny

Ludzie o nastawieniu ogólnym czują się najlepiej, mając do czynienia z dużymi elementami informacji. Nie zwracają uwagi na detale. Ludzie uwrażliwieni na konkret koncentrują się na detalach i aby nadać sens większej całości, muszą rozpoznać jej mniejsze elementy.

Zgodność/niezgodność

Ludzie uwrażliwieni na zgodność zazwyczaj w trakcie porównywania będą zauważać elementy podobieństwa. Ludzie nastawieni na niezgod­ność w tym samym momencie doszukiwać się będą różnic.

Wzorce przekonywania

 1. Kanał:
 • wizualny ? musi zobaczyć dowody;
 • słuchający musi wysłuchać argumentów;
 • czytający ? musi je przeczytać;
 • działający ? musi zacząć działać.
 1. Tryb:
 • wiele przykładów ? musi uzyskać informację wiele razy, zanim się do niej przekona;
 • automatyczny ? potrzebuje tylko fragmentu informacji;
  • stały ? potrzebuje informacji za każdym razem, gdy ma być do czegoś przekonany, i pozostaje ona ważna tylko dla tego przypadku;
 • czas ? wymaga odbioru danej informacji przez określony czas.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.