Ogólny/konkretny

Ten wzorzec dotyczy przedstawionej wcześniej idei kroków. Ludzie o nastawieniu ogólnym wolą spoglądać na duży obraz rzeczywistości. Czują się najlepiej, mając do czynienia z większymi elementami infor­macji. Myślą ogólnie. Osoba o nastawieniu konkretnym woli małe ele­menty informacji, kieruje się od małych do dużych części, czuje się więc dobrze, mając do czynienia z sekwencjami wydarzeń i zadań. W skraj­nym przypadku będzie mogła zajmować się tylko następnym krokiem w danej sekwencji. Ludzie tacy będą mówić o krokach i ich kolejności i dawać precyzyjne opisy. Mają skłonność do wyszczególniania i uży­wania poprawnych nazw.

Osoba o nastawieniu ogólnym, jak można się tego spodziewać, sto­suje generalizacje. Może opuszczać jakieś kroki w sekwencji działań, utrudniając podążanie za nią. Postrzega kompletną sekwencję raczej jako całość niż jako serię stopniowych kroków. Osoba taka usuwa wiele informacji. Swego czasu kupiłem popularną wtedy zabawkę klik-klak. Dołączona do niej instrukcja z pewnością napisana została przez osobę o wybitnie generalizującym spojrzeniu. Informacja brzmiała: ?Stań wy­prostowany i utrzymując stabilną równowagę, wyciągnij ramię. Oddy­chaj równomiernie. Zacznij klikać”.

Ludzie o nastawieniu ogólnym są dobrzy w planowaniu i w rozwi­janiu strategii. Nastawienie konkretne sprawdza się lepiej w zadaniach będących sekwencją drobnych kroków, które wymagają skoncentrowa­nia uwagi na szczegółach. Na podstawie języka danej osoby możesz określić, czy myśli ona ogólnie czy konkretnie; czy przedstawia detale czy obraz całości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.