OBRAMOWANIE

Obramowywanie jest terminem NLP określającym sposób nadawania rzeczom różnych znaczeń poprzez lokowanie ich w różnych kontekstach; w ten sposób na co innego kładziemy nacisk. Istnieje pięć użytecznych sposobów obramowywania wydarzeń. Niektóre z nich zostały już za­sygnalizowane przy innych aspektach NLP, ale warto przedstawić je tutaj wprost.

Rama celu

Chodzi tu o oszacowanie czegoś w kategoriach celu. Najpierw rozpoznaj swój cel i upewnij się, czy jest dobrze uformowany. Czy jest ujęty w sposób pozytywny? Czy pozostaje pod twoją kontrolą? Czy jest wy­starczająco konkretny i ma odpowiednią wielkość? W jaki sposób go rozpoznasz? Czy masz zasoby potrzebne do jego osiągnięcia? W jaki sposób koresponduje on z innymi twoimi celami?

Następnie może okazać się, że potrzebne jest wydobycie celów od innych zaangażowanych w daną sytuację osób, aby pomóc im w jasnym uświadomieniu sobie, czego chcą ? w ten sposób wszyscy będą mogli posuwać się do przodu. Kolejne zagadnienie to zazębianie się celów (dovetailing outcomes*). Gdy już masz swój cel i ustaliłeś cele innych osób, możesz przyjrzeć się, na ile one do siebie pasują. Być może będą potrzebne negocjacje dotyczące różnic pomiędzy nimi.

W końcu, utrzymując cele w umyśle, możesz obserwować, czy po­suwasz się w ich kierunku. Jeśli nie, musisz zrobić coś innego.

Rama celu jest jak wyjątkowo użyteczna para okularów, przez które możesz spoglądać na swoje działanie. W biznesie, jeśli menedżer nie będzie miał jasnego spojrzenia na swoje cele, nie będzie miał też solidne j podstawy, na której mógłby oprzeć swoje decyzje i osądzić, czy działanie jest skuteczne czy nie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.