HIERARCHIA KRYTERIÓW

Jednym z użyteczniej szych posunięć będzie uświadomienie sobie relatywnej ważności naszych kryteriów. Wobec tego, że kryteria są związane z kontekstem, te, które zastosujesz w swojej pracy, będą inne niż te, które obowiązywać będą w twoich relacjach z innymi ludźmi. Możemy zastosować analizę kryteriów do takiego zagadnie­nia, jak zaangażowanie w jakąś pracę lub w jakąś grupę ludzi. Oto ćwiczenie, które pozwoli ci przeanalizować występujące w tym przy­padku kryteria:

1.  Przypuśćmy, że zaangażowałeś się w jakąś grupę. Co musiałoby być prawdziwe, abyś ją porzucił? Znajdź jakąś wartość lub kryterium, które spowodowałyby twoje odejście. Nie posuwaj się na początku do skrajnych sytuacji, poszukaj czegoś, co będzie najbliższe.
2.  Zapytaj się następnie, co musiałoby być prawdą, abyś został, nawet jeśli zachodziłby przypadek z punktu 1. Poszukaj kryterium, które przeważyłoby to, co odkryłeś w punkcie 1.
3.  Zastanów się raz jeszcze, co spowodowałoby twoje odejście pomimo spełnienia warunków przedstawionych w punkcie 2. Poszukaj waż­niejszego kryterium.
4.   Kontynuuj, dopóki nie możesz już posuwać się dalej, dopóki nie znajdziesz się w takiej sytuacji, że nic nie może cię zatrzymać, jeśli zostało naruszone twoje ostatnie kryterium n. Z pewnością odkryjesz ciekawe rzeczy po drodze od kryterium 1 do n.

Możemy używać kryteriów w różnoraki sposób. Po pierwsze, często zdarza się, że robimy rzeczy dla błahych powodów, które nie w pełni wyrażają nasze wartości. Jednocześnie w innej sytuacji, mimo że czu­jemy niejasną potrzebę zrobienia czegoś, nigdy do tego nie dochodzi, ponieważ inne, ważniejsze kryteria stają nam na drodze. To kieruje nas z powrotem do rozważań nad celami z pierwszego rozdziału. Nasz aktu­alny cel może wymagać odniesienia do celu nadrzędnego, który jest wystarczająco motywujący ze względu na stojące za nim ważniejsze kryteria. Kryteria dostarczają celom energii. Jeśli możesz uczynić coś dla siebie znaczącym, dołączając do tego istotne kryteria, wówczas mo­żesz oczekiwać, że przeszkody znikną.

Przypuśćmy, iż sądzisz, że byłoby dobrym pomysłem zabrać się za regularne ćwiczenia, aby utrzymać sprawność fizyczną. Jednak dni płyną i nic z tego nie wychodzi, ponieważ nie możesz znaleźć czasu. Kojarząc regularne ćwiczenia z atrakcyjnym wyglądem i ze zdobyciem dodatkowej energii do uprawiania ulubionego sportu, zapewne zdobędziesz znacznie większą motywację i będziesz mógł pokonać czasowe ograniczenia ? okaże się, że znajdziesz czas. Zazwyczaj można znaleźć czas na to, co rzeczywiście chcemy robić. Nie mamy natomiast czasu na rzeczy, które nie motywują nas w sposób wystarczający.

Sposób, w jaki myślisz o swoich kryteriach, ma strukturę submodalną. Najważniejsze z nich będą reprezentowane w formie dużych, jasnych i bliskich obrazów, głośnych dźwięków albo silnych odczuć, zlokalizo­wanych w jakiejś części ciała. Jakie są submodalności twoich kryteriów i w jaki sposób wiesz, które są dla ciebie ważne? Nie ma zasad, które obowiązywałyby w każdym przypadku. Warto jest więc zbadać to za­gadnienie dla siebie samego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.