SYSTEM WPROWADZAJĄCY

Podobnie jak dla naszego świadomego myślenia mamy preferowany system reprezentacji, mamy również ulubiony sposób wprowadzania tam informacji. Kompletne wspomnienie zawiera całość widoków, dźwię­ków, odczuć, smaków i zapachów oryginalnego doświadczenia, ale dla jego przywołania mamy skłonność zwracać się tylko do jednej z tych kategorii. Wróć w myślach do swoich wakacji.

Co pojawia się pierwsze?

Obraz, dźwięk czy uczucie?

To jest właśnie system wprowadzający, wewnętrzny zmysł używany przez nas, aby poradzić sobie z przywołaniem pamięci. To tak właśnie informacja osiąga poziom świadomości. Mógłbym, na przykład, przy­pomnieć sobie moje wakacje i być świadomy uczucia relaksu, jakie temu towarzyszyło. Początkowa myśl miała jednak formę obrazu. W tym przypadku moim systemem wprowadzającym jest wizualny, a prefero­wanym kinestetyczny.

System wprowadzający jest czymś podobnym do programu starto­wego komputera ? nie rzucający się w oczy, ale niezbędny, by kom­puter w ogóle pracował. Czasami nazywa się go systemem wejściowym, jako że dostarcza materiału do świadomego myślenia.

Większość ludzi posiada preferowany system wejściowy i nie jest konieczne, by był on identyczny z systemem podstawowym. Można mieć różne systemy wprowadzające dla różnych typów doświadczeń. Na przy­kład, można stosować obrazy, aby wejść w kontakt z doświadczeniami bolesnymi, a dźwięki, aby przenieść się do przyjemnych.

Od czasu do czasu osoba może nie umieć wprowadzić jednego z sy­stemów reprezentacji do świadomości. Stwierdza, na przykład, że nie widzi w wyobraźni żadnego obrazu. O ile jest to w jej rzeczywistości prawdą, o tyle jest to albo faktycznie niemożliwe, albo nie potrafi ona rozpoznać ludzi czy opisać przedmiotów. Nie jest po prostu świadoma obrazu widzianego wewnętrznie. Jeśli ten nieświadomy system generuje bolesne obrazy, może czuć się źle, nie wiedząc dlaczego. Jest to częsty ze sposobów kształtowania się zazdrości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.