TRZYMINUTOWE SEMINARIUM

Jeśli NLP miałoby być przedstawione na trzyminutowym seminarium, wyglądałoby ono mniej więcej tak. Przyszedłby prezenter i powiedział: ?Panie i panowie, aby odnosić w życiu sukcesy, musicie tylko pamiętać o trzech rzeczach: po pierwsze, wiedzieć, czego chcecie, mieć klarowną .ideę waszych celów w każdej sytuacji; po drugie, być czujnym i mieć otwarte zmysły, tak aby zauważać, co otrzymujecie; po trzecie, utrzy­mywać elastyczność i zmieniać to, co robicie, dopóki nie otrzymacie tego, co chcieliście”.

Wtedy napisałby na tablicy:

Cel

Ostrość postrzegania Elastyczność

Istotną częścią NLP jest trening ostrości postrzegania (sensory acuity*): gdzie kierować naszą uwagę i jak zmieniać i powiększać nasze filtry tak, aby zauważać to, czego poprzednio nie zauważaliśmy. Jest to świadomość odczuć w czasie teraźniejszym. Podczas komunikacji z in­nymi^ oznacza to odbieranie małych, lecz decydujących sygnałów, które pozwolą ci poznać, jak inni reagują. Podczas myślenia, czyli komuni­kowania się z sobą samym, oznacza to podwyższoną świadomość na­szych wewnętrznych obrazów, dźwięków i uczuć.

Potrzebujesz takiej ostrości czy wrażliwości, aby spostrzec, czy to, co robisz, daje ci to, co chcesz otrzymać. Jeśli to, co robisz, nie działa, rób coś innego, cokolwiek innego. Musisz słyszeć, widzieć i czuć, co następuje, i posiadać wybór możliwych reakcji.

Celem NLP jest dać ludziom więcej możliwości w tym, co robią. Posiadanie tylko jednego sposobu postępowania nie jest żadnym wy­borem. Czasami wystarczy, czasami nie, więc zawsze będą sytu­acje, w których nie będziesz mógł go powielić. Alternatywa stawia cię w dylemacie. Mieć wybór oznacza móc zastosować przynajmniej trzy możliwości. W każdej interakcji osoba, która posiada najwięcej możli­wości, największą elastyczność w działaniu, będzie kontrolować sy­tuację.

Jeśli będziesz ciągle robił to, co zawsze robiłeś, zawsze otrzymasz to, co ciągle otrzymywałeś. Jeśli to, co robisz, nie działa, rób coś innego.

Więcej wyborów, to większa szansa na sukces. Sposób, w jaki te umiejętności działają razem, przypomina to, co dzieje się, kiedy płyniesz kajakiem i penetrujesz rozległą rzekę. Decy­dujesz, gdzie chcesz płynąć: twój początkowy cel. Zaczynasz wiosłować i obserwujesz kierunek, w jakim podążasz: ostrość postrzegania. Po­równujesz go z tym, w jakim chciałeś płynąć, i jeśli zboczyłeś z kur­su, korygujesz go. Powtarzasz ten cykl, dopóki nie osiągniesz swego celu podróży. Wtedy określasz następny. Możesz zmienić swój cel w każdym momencie cyklu, cieszyć się podróżą i uczyć się czegoś po drodze. Najprawdopodobniej będziesz poruszał się zygzakiem. Bardzo rzadko istnieje absolutnie jasna, prosta ścieżka, która prowadzi tam, gdzie chcesz się dostać.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.