STAN OBECNY I STAN POŻĄDANY

Jednym ze sposobów myślenia o zmianie w biznesie, rozwoju osobistym czy edukacji jest przedstawianie jej jako podróży ze stanu obecnego do stanu pożądanego (state*). Problem to różnica pomiędzy nimi. Określa­jąc cel na przyszłość, w pewnym sensie stwarzasz problem w te­raźniejszości, i odwrotnie, każdy dzisiejszy problem możesz zmienić w cel.

Twoje zachowanie (behaviour*), myśli i uczucia będą odmienne w sianie obecnym i w stanie pożądanym. Aby wyruszyć z jednego do drugiego, potrzebujesz zasobów.

Energia do tej podróży pochodzi z motywacji. Stan pożądany musi być czymś, czego rzeczywiście pragniesz, albo musi się w sposób jasny z czymś takim wiązać. Musisz również pozostawać zaangażowany wobec celu; rezerwa często wskazuje, że konsekwencje nie zostały całkowicie uwzględnione. Krótko mówiąc, musisz chcieć podjąć podróż i wierzyć, że cel jest osiągalny i wartościowy.

Umiejętności, techniki i zasobne stany wewnętrzne (resourceful sta­tes*) są środkami do osiągnięcia celów. Mogą one być związane z twoją fizjologią, odżywianiem, siłą i wytrzymałością. Umiejętności NLP są potężnymi zasobami do pokonania barier, przeszkód i oporów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.