KOMUNIKACJA

Komunikacja to wieloznaczne słowo odnoszące się do każdej interakcji z innymi ludźmi: zwyczajowej konwersacji, przekonywania, uczenia i negocjacji.

Co więc komunikacja oznacza? Samo słowo jest statycznym rze­czownikiem, ale w rzeczywistości jest cyklem czy pętlą obejmującą przynajmniej dwie osoby. Nie możesz komunikować się z woskowym manekinem; co wobec niego zrobisz, pozostanie bez znaczenia, nie wy­woła oddźwięku. Kiedy komunikujesz się z drugą osobą, odbierasz jej odpowiedź i reagujesz swoimi myślami i uczuciami. Twoje bieżące zachowanie generowane jest przez wewnętrzną odpowiedź na to, co widzisz i słyszysz. Następuje dzięki zwróceniu uwagi na drugą osobę, co powoduje, że wiesz, co masz następnie powiedzieć czy zrobić. Twój partner odpowiada na twoje zachowanie w ten sam sposób.

Komunikujesz się słowami, brzmieniem głosu i ciałem: jego postawą, gestami, ekspresją. Nie możesz się nie komunikować. Przekazujesz pew­ne informacje nawet wtedy, gdy nic nie mówisz lub pozostajesz w bez­ruchu. Komunikacja zawiera więc w sobie przekaz przepływający od jednej osoby do drugiej. W jaki sposób wiesz, że przekaz, który nadałeś, jest tym samym, który inni odebrali? Zapewne zdarzyło ci się być zdu­mionym znaczeniem, jakie nadano neutralnym w twoim zamiarze dzia­łaniom. Jak możesz się upewnić, że przekaz, który odebrano, jest zgodny z tym, co zamierzyłeś?

Istnieje ciekawe doświadczenie stosowane w treningu NLP. Wybie­rasz proste zdanie, na przykład ?Mamy dziś miły dzień”, i trzy emo­cjonalne przekazy, jakie możesz w nim zawrzeć. Możesz powiedzieć to radośnie, z groźbą albo w sposób sarkastyczny. Mówisz swoje zdanie na trzy różne sposoby drugiej osobie, bez wyjawiania, co w nich aktu­alnie chcesz wyrazić. Jej zadaniem jest określić emocjonalną treść, jaką w każdym przypadku odebrała. Czasami to, co zamierzyłeś, pokrywa się z tym, co spostrzegła. Często jednak nie. Możesz wówczas zbadać, jak mógłbyś zmienić swój głos i język ciała, aby uzyskać pożądany rezultat.

Komunikacja to znacznie więcej niż słowa, które wypowiadamy. Te formułują tylko małą część naszej ludzkiej ekspresji. Badania wy­kazują, że w wypowiedzi przed grupą ludzi 55% efektu uzyskuje się językiem ciała ? postawą, gestami i kontaktem wzrokowym, 38% tonem głosu i tylko 7% treścią naszej wypowiedzi (por. Mehrabian i Ferris, Inference of Attitudes from Nonverbal Communication in Two Channels w ?The Journal of Counselling Psychology”, Vol. 31, 1967, s. 248-252).

Nasze zachowanie będzie różne w różnych sytuacjach, ale przejrzysty język ciała i tonalność głosu powodują olbrzymią różnicę w znaczeniu i oddziaływaniu tego, co mówimy. Różnica leży nie w tym, co mówimy, ale w tym, jak mówimy. Margaret Thatcher poświęciła dużo czasu i wy­siłku na zmianę jakości swego głosu. Tonalność i język ciała decydują, czy „słowo ?cześć” jest niezobowiązującym świadectwem rozpoznania, groźbą, złośliwością czy serdecznym powitaniem. Aktorzy w rzeczywi­stości nie pracują ze słowami, doskonalą brzmienie głosu i ekspresję ciała.

Jeśli słowa są treścią przekazu, to postawa_ciała, gesty, ekspresja i ton głosu są kontekstem, w którym przekaz jest osadzony; dopiero ich połączenie tworzy znaczenie komunikacji.

 

Nie ma zatem gwarancji, że inna osoba zrozumie znaczenie, które starasz się zakomunikować. By uzyskać oczekiwaną reakcję, należy wró­cić do celu, ostrości postrzegania i elastyczności. Masz cel dla swojej komunikacji. Zauważasz, jakie odpowiedzi uzyskujesz, i zmieniasz to, co robisz albo mówisz, dopóki nie otrzymasz zamierzonej reakcji.

Aby być efektywnym w komunikacji, działaj zgodnie z zasadą:

Znaczeniem komunikacji jest odpowiedź, jaką otrzymujesz.

Nieustannie używamy naszych umiejętności komunikacyjnych, aby wpływać na ludzi; każda terapia, zarządzanie i nauczanie obejmują od­działywanie i techniki komunikacyjne. Paradoks tkwi w tym, że chociaż nikt nie jest zainteresowany nauką umiejętności, które nie są efektywne, efektywne umiejętności mogą być klasyfikowane jako manipulacja. Ma­nipulacja niesie ze sobą negatywne konotacje, sugeruje, że zmuszasz w jakiś sposób osobę do czegoś, co nie jest dla niej najlepsze.

To z pewnością nie jest prawdą w przypadku NLP, które daje wybór i bada konsekwencje na głębokim poziomie. NLP dostarcza zdolności udzielania efektywnej odpowiedzi innym oraz rozumienia i respekto­wania ich modelu świata. Komunikacja jest pętlą: to, co robisz, wpływa na inne osoby, a to, co robią one, wpływa na ciebie; nie może być inaczej. Ty możesz wziąć odpowiedzialność za twoją część pętli. Już oddziałujesz na innych, jedyny wybór dotyczy tego, czy być świado­mym, czy nieświadomym efektów, które stwarzasz. Zastanów się, czy oddziałujesz w zgodzie z samym sobą. Czy wpływ, jaki uzyskujesz, pozostaje w zgodzie z uznawanymi przez ciebie wartościami? Techni­ki NLP są neutralne. Podobnie jest z samochodem: jak jest używany i do czego, zależy od umiejętności i intencji osoby zasiadającej za kierownicą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.