INWESTOWANIE W SIEBIE

Coraz więcej ludzi poszukuje satysfakcji wewnętrznej. Różni ludzie nadają temu różne nazwy: rozwój osobowy, osobowa ewolucja, samo­realizacja, rozwój duchowy czy realizacja swojego potencjału.

Według Petera Russella, autora znakomitej książki The Awakening Earth (Przebudzenie Ziemi), dziedzina rozwoju osobowego wciąż się powiększa, niemalże podwajając swój zasięg co cztery lata. Rozwój osobowy obejmuje wiele różnych aktywności, takich jak: medytacja, joga i tai chi, poradnictwo, terapia Gestalt. psychoterapia, praca w gru­pach, analiza transakcyjna, odrodzenie, trening asertywności, zwalczanie stresu, świadomość sukcesu, treningi relacji i wiele innych, łącznie, rzecz jasna, z NLP.

Każdego z nas zainteresowała ta czy inna z wielu możliwych ścieżek rozwoju osobowego, w jakiś jemu właściwy sposób i w odpowiednim dla niego czasie. Fakt, że w tej chwili czytasz ten serwis, sugeruje, iż obecnie oddałeś się badaniu NLP.

Sam jesteś dla siebie najlepszym sędzią i wiesz, która z powy­ższych możliwości jest w danej chwili dla ciebie najstosowniejsza. Któ­rąkolwiek jednak wybierzesz, zawsze będzie ona związana z jakąś in­westycją, biorąc pod uwagę czas i pieniądze. Wymagać będzie odpo­wiedniej organizacji i podróżowania, zakupów książek i taśm, uczest­niczenia w kursach. Inwestujesz więc jakąś cześć swoich pieniędzy, które, w efekcie, powracają do ciebie w twoim osobowym rozwoju. Każdy z nas przeznacza na to różną ilość pieniędzy w różnych okresach życia.

Warto poświęcić kilka minut, aby zastanowić się, jaką część swoich dochodów zainwestowałeś w siebie samego w ciągu ostatnich kilku lat. Najpierw sporządź listę tych aktywności, które uważasz za służące roz­wojowi osobowemu. Jako wyznacznik przyjmij, że dają one trwały efekt, który w jakiś sposób okazuje się twórczy. Nie przestają one dawać nam korzyści. Medytacja ma tę wartość, lody nie.

 

Dokonaj teraz ogólnej oceny kosztów finansowych każdej z tych aktywności. Zauważ także, jakie masz z nich korzyści. Na koniec pod­sumuj koszty. Jaki procent twoich dochodów z danego okresu stanowią?

Warto wiedzieć, jaką część swych dochodów wydają na szkolenie i rozwój pracowników przedsiębiorstwa. W większości firm w Wielkiej Brytanii, jest to około 1-2%. W przypadku najlepszych przedsiębiorstw suma ta sięga nawet 10%.

Procent dochodów zainwestowanych w siebie samego odzwierciedla, jak wysoko siebie cenisz. Stanowisz dla siebie najcenniejsze źródło zasobów i inwestowanie w swój rozwój może być najlepszą inwestycją, jaką w ogóle możesz poczynić.

Czy zatem inwestujesz w siebie tyle. ile chcesz? Zupełnie niezależnie od korzyści wewnętrznych pojawią się również korzyści finansowe.

Mam przyjaciela, który nie czuł się usatysfakcjonowany dotychcza­sowym życiem. Pracował jako kucharz i zarabiał rocznie około 7000 funtów. Przez trzy czy cztery lata inwestował mniej więcej 10% docho­dów w swój rozwój ? uczestniczył w różnych kursach, w treningach NLP. Sam się zmienił i zmienił swój styl życia. Dziś znacznie bardziej cieszy się życiem, a ponadto zarabia rocznie 20 000 funtów.

Przepływ pieniędzy w twoim życiu dokładnie odzwierciedla prze­pływ myśli w twojej głowie. Jeśli zatem chcesz zmienić stan swojego konta bankowego, zmień sposób myślenia. Jest to kwintesencja świado­mości sukcesu.

Mówiąc bardziej ogólnie, jeśli chcesz dokonać zmiany swojej rzeczy­wistości zewnętrznej, najpierw zmień swoją rzeczywistość wewnętrzną.

NLP dotyczy właśnie zmiany rzeczywistości wewnętrznej. Dopóki spodziewane korzyści nie są wystarczająco jasne, nie ma motywacji do inwestowania czasu i pieniędzy. Jakie są twoje korzyści inwestowania w treningi NLP?

Każdy wkłada w treningi NLP swoją własną unikalną osobowość i sobie właściwy potencjał, więc płynące z nich korzyści będą różne dla różnych osób. To, co otrzymujesz, zależy głównie od tego, co chcesz dostać. Bardzo istotne jest zatem, abyś miał jasność co do swoich celów osobistych.

Wiele osób przychodzi na treningi NLP dla rozwoju osobistego. Jedni mogą przechodzić różne zmiany w swoim życiu i są zainteresowani zdobyciem potrzebnych umiejętności i narzędzi. Inni będą po prostu świadomi, że możliwe jest osiągnięcie czegoś więcej niż to, czym żyli do tej pory.

Niektórzy przychodzą głównie z powodów zawodowych, choć roz­wój osobowy i zawodowy idą ze sobą ściśle w parze. Nieocenione są umiejętności NLP w zakresie kontaktów interpersonalnych. Wielu profe­sjonalistów stosuje NLP w swojej pracy: nauczyciele, trenerzy, doradcy, terapeuci, psychiatrzy, pielęgniarki, pracownicy socjalni, kuratorzy są­dowi, specjaliści do spraw zarządzania i sprzedawcy. NLP podnosi efe­ktywność pracy i daje wzmożone poczucie własnej pomyślności. Wiele fachowców stosuje NLP dla odniesienia większych sukcesów finanso­wych; otrzymują w ten sposób zwrot swoich wcześniejszych inwestycji.

Uczestnicy kursów często opowiadają o nowo odkrytych wymiarach doświadczenia, o nowych perspektywach życiowych, większej liczbie dostępnych wyborów, kreatywnych ideach i nowych umiejętnościach. Rozwinięta świadomość i elastyczność czyni ciekawszym zarówno życie osobiste, jak i zawodowe.

W końcu, co nie znaczy, że to najmniej ważne, NLP to zabawa. Kursy pozwalają na spojrzenie w przyszłość, są okazją przeżycia radości i spotkania interesujących ludzi.

Możesz uczyć się NLP z książek, ale ma ono przecież charakter eksperymentalny. Zakłada zastosowanie filtrów percepcyjnych, wzorców i poszczególnych umiejętności w zachowaniach, a nie tylko posiadanie określonych idei. Osobiste doświadczenia dzielone z innymi mają o wiele większe znaczenie i siłę oddziaływania niż napisane słowa. NLP musi być stosowane na poziomie doświadczenia, jeśli w ogóle ma mieć dla ciebie jakąś wartość.

Treningi NLP oferują nam bezpieczne środowisko, w którym może­my uczyć się poszczególnych wzorców, praktykując z innymi sympaty­cznymi osobami pod okiem kwalifikowanych nauczycieli.

Istnieje takie stare chińskie powiedzenie: ?Słyszę i zapominam. Wi­dzę i pamiętam. Robię i rozumiem”.

Twoja inwestycja w trening jest znacznie większa niż inwestycja w książki i wymaga poważniejszego namysłu. Daje też znacznie większe korzyści.

Jedynym sposobem pozwalającym zorientować się, czy treningi NLP są dla ciebie, jest uczestniczenie w nich. W następnej części przedsta­wimy ci kilka naszych sugestii, które mogą być pomocne w wyborze najlepszego dla ciebie kursu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.