DOPASOWANIE I PROWADZENIE

Kontakt pozwala ci zbudować most do drugiej osoby; macie ten sam punkt widzenia i zdobywacie porozumienie. Uzyskawszy to, możesz zacząć zmieniać swoje zachowanie, a ona najprawdopodobniej będzie za tobą podążać. Możesz prowadzić ją w innym kierunku. Najlepsi nauczyciele to ci, którzy stwarzają kontakt i wchodzą w świat uczniów, ułatwiając im w ten sposób dojście do większego zrozumienia ich przed­miotu czy umiejętności. Żyją oni ze swoimi studentami w zgodzie, a do­bre relacje sprawiają, że zadanie staje się łatwiejsze.

W NLP nazywa się to dopasowaniem i prowadzeniem. Dopasowując się do kogoś, budujesz most, poprzez kontakt i poważanie. Prowadzenie to zmiana zachowania, tak aby druga osoba mogła cię naśladować. Pro­wadzenie nie będzie działać bez kontaktu. Nie możesz przeprowadzić kogoś przez most, jeśli go najpierw nie zbudujesz. Kiedy powiedziałem mojemu przyjacielowi, że piszę książkę o programowaniu neurolingwistycznym, nie dopasowałem się najpierw do jego sposobu myślenia, nie mogłem więc prowadzić go do wyjaśnienia, czego dotyczyło moje pisanie.

Trzymanie się cały czas tych samych zachowań i oczekiwanie, że inni zrozumieją i dopasują się, jest pewnym możliwym wyborem. Cza­sami daje dobre rezultaty, czasami nie. Trzymając się uporczywie swoich własnych zachowań, uzyskasz wiele różnych rezultatów, z których nie wszystkie będą pożądane. Jeśli jesteś gotów na zmiany, jesteś na najle­pszej drodze do osiągania większych sukcesów.

Technikę dopasowania stosujemy cały czas: aby przystosować się do różnych sytuacji społecznych, aby zapewnić innym komfort i aby samemu czuć się swobodnie. Dopasowujemy się do różnych kultur, respektując obce zwyczaje. Jeśli chcesz wejść do wysokiej klasy hotelu, zakładasz krawat. Nie przeklinasz przy osobie duchownej. Idziesz na rozmowę w garniturze, jeśli na serio jesteś zainteresowany zdobyciem pracy.

Dopasowanie jest umiejętnością kontaktu powszechnie używaną podczas rozmowy o wspólnych zainteresowaniach, przyjaciołach, pracy czy hobby. Dopasowujemy emocje. Gdy kochana osoba jest smutna, używamy sympatycznego tonu i sposobu mówienia, a nie hałaśliwego okrzyku: ?Głowa do góry!”, po którym poczułaby się prawdopodobnie jeszcze gorzej. Chciałeś dobrze, to znaczy miałeś pozytywne inten­cje, ale nie uzyskałeś oczekiwanego efektu. Lepszym wyborem będzie najpierw odzwierciedlić i zharmonizować postawę ciała i użyć łagod­nego tonu głosu, co zharmonizuje cię z jej uczuciami. Wtedy stopniowo zmieniaj się i przyjmuj bardziej pozytywną i zaradną postawę. Jeśli most został zbudowany, druga osoba podąży za tobą. Nieświadomie spostrzeże, że miałeś szacunek dla jej stanu i będzie miała ochotę cię naśladować, o ile jest to droga, którą chce iść. Ten rodzaj emocjonalnego dopasowania i prowadzenia jest potężnym narzędziem w poradnictwie i terapii.

W przypadku rozzłoszczonej osoby, harmonizuj się z jej gniewem na trochę niższym poziomie ? jeśli posuniesz się za daleko, istnieje niebezpieczeństwo eskalacji. Gdy już tego dokonasz, zacznij sprowa­dzać ją stopniowo do spokojniejszego stanu, tonując swoje zachowanie. Z kolei w przypadku podekscytowania możesz się dopasować i zhar­monizować tonem głosu, mówiąc odrobinę głośniej i szybciej niż za­zwyczaj.

Uzyskujesz kontakt, szanując to, co ludzie mówią. Nie musisz się z nimi zgadzać. Bardzo dobrym sposobem wyrażenia swego poważania jest wyeliminowanie spójnika ?ale”. Zastąp go spójnikiem ?i”. ?Ale” może być bardzo destruktywne; daje do zrozumienia, że słyszałeś, co zostało powiedziane, ale masz jakieś zastrzeżenia, które wartość tej wypowiedzi obniżają. ?I” jest niewinne. Po prostu uzupełnia i rozszerza to, co zostało już powiedziane. Skoro słowa zawierają same w sobie olbrzymią moc, mógłbyś rozważyć dokonanie takich zmian. Może to być trudne, ale prawdopodobnie odkryjesz, że warte jest wysiłku. Osta­tecznie zyskasz większy kontakt.

Ludzie należący do tej samej kultury mają tendencję do uznawania tych samych wartości i wyznawania tego samego poglądu na świat. Wspólne zainteresowania, praca, przyjaźnie, hobby, upodobania, niechę­ci i polityczne sympatie stwarzają pewien kontakt. W sposób naturalny żyjemy z ludźmi, którzy podzielają nasze podstawowe wartości i prze­konania.

Dopasowanie i prowadzenie są podstawowymi ideami NLP. Mają na uwadze kontakt i poszanowanie dla modelu świata drugiej osoby. Za­kładają pozytywne intencje i są ważnym sposobem osiągania porozu­mienia czy wspólnych celów. Aby z powodzeniem dopasowywać się i prowadzić innych, musisz zwracać uwagę na drugą osobę i być wy­starczająco elastyczny w swoim zachowaniu ? tylko tak możesz od­powiadać na to, co widzisz i słyszysz. NLP jest sztuką komunikacji: wdzięczną, radosną i bardzo skuteczną.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.