CELE

?    Czy mógłbyś mi łaskawie powiedzieć, w którą stronę mam pójść stąd?

?    Zależy to w dużym stopniu od tego, w którą stronę zechcesz pójść ? powie­dział kot.

?    Nie zależy mi na tym, w którą… ? powiedziała Alicja.

?    Więc nie ma znaczenia, w którą stronę pójdziesz ? powiedział kot.

Zacznijmy od celów czy wyników. Im bardziej precyzyjnie i pozy­tywnie możesz-zdefiniować, czego pragniesz, im lepiej zaprogramujesz swój mózg, aby poszukiwał i zauważał możliwości, tym większą masz szansę osiągnięcia tego, czego chcesz. Okazje istnieją, kiedy rozpoznaje się je jako okazje.

Aby żyć życiem, jakiego pragniesz, musisz wiedzieć, czego chcesz. Bycie efektywnym oznacza osiąganie rezultatów, które sobie zamierzy­liśmy. Pierwszym krokiem jest dokonanie wyboru. Jeśli tego nie zrobisz, znajdzie się wiele osób chętnych, by zrobić to za ciebie.

W jaki sposób wiesz, czego chcesz? Ty sam sobie to ustalasz. Istnieją pewne reguły robienia tego tak, abyś miał jak największą szansę na sukces. Mówiąc językiem NLP ? wybierasz dobrze uformowany cel. To znaczy dobrze uformowany pod względem następujących kryteriów (well-formedness criteria).

Po pierwsze, musi być postawiony pozytywnie. Jest łatwiej ruszyć ku czemuś, czego chcesz, niż do czegoś, czego nie chcesz. Tym niemniej nie możesz podążać ku czemuś, jeśli nie wiesz, co to jest.

Dla przykładu pomyśl przez moment o kangurze.

Czy myślisz o kangurze?

W porządku.

Teraz przestań myśleć o kangurze. Postaraj się nie myśleć o kangurze przez następną minutę. Czy nie myślisz o kangurze?

Teraz pomyśl o tym, co będziesz robił dziś wieczorem…

Aby uciec od uporczywie powracającego kangura, musisz zacząć myśleć.o czymś innym, pozytywnie określonym.

Ten trik przekonuje, że mózg może zrozumieć negatywne, tylko zmieniając je w pozytywne. W celu uniknięcia czegoś musisz wiedzieć, czego chcesz uniknąć i na tym koncentrować swoją uwagę. Musisz o tym myśleć, aby wiedzieć, o czym nie myśleć, podobnie jak musisz zwrócić swoją uwagę na przedmiot, w który nie chcesz uderzyć. To^ czemu stawiasz opór, napiera. Jest to jeden z powodów, dla których rzucenie palenia jest tak trudne ? aby zrezygnować z palenia, musisz o nim nieustannie myśleć.

Po drugie, musisz odgrywać aktywną rolę, cel musi pozostawać w rozsądnym zakresie pod twoją kontrolą. Cele, które zasadniczo zależą od działań innych ludzi, nie są dobrze uformowane. Jeśli ludzie nie reagują w sposób, w jaki chcesz, ugrzązłeś. Zamiast tego skoncentruj się na tym, co trzeba zrobić, aby wywołać pożądane reakcje. Na przykład zamiast czekać, aż ktoś zostanie twoim przyjacielem, pomyśl, co mógłbyś zrobić, aby się z nim zaprzyjaźnić.

Myśl o swoim celu tak szczegółowo, jak to możliwe. Co będziesz widział, słyszał, czuł? Wyobraź to sobie i opisz, a nawet zanotuj w ter­minach: kto, co, gdzie, kiedy i jak. Im pełniejsza będzie idea tego, czego pragniesz, tym lepiej twój mózg może ją powtórzyć i zauważyć okazje do jej osiągnięcia. W jakim kontekście tego chcesz? Czy są okoliczności, w których tego nie chcesz?

pewne oczywiste problemy. Na przykład, nie masz dobrej rakiety teni­sowej i potrzebujesz profesjonalnego trenera. Przekształć te problemy w cele, pytając się: ?Czego więc chcę zamiast tego?” Chcę kupić dobrą rakietę i znaleźć trenera. Problem to po prostu cel postawiony w zły sposób.

Mając do czynienia z bardzo dużym celem, możesz przechodzić ten proces wiele razy, zanim uzyskasz rozsądnej wielkości i osiągalny pier­wszy krok. Nawet najdłuższa podróż zaczyna się bowiem od pierwszego kroku (oczywiście w dobrym kierunku).

Z drugiej strony cel może wydawać się zbyt mały i zbyt trywial­ny, aby cię motywować. Na przykład, mógłbym sobie założyć, że upo­rządkuję swoją pracownię ? oto małe i niezbyt ekscytujące zadanie. Aby uatrakcyjnić je, muszę znaleźć połączenie z większym, ważniej­szym i bardziej motywującym celem. Zadaję więc sobie pytanie: ?Jeśli osiągnę ten cel, co mi to da?” W tym przypadku, mogłoby się to stać koniecznym posunięciem w celu zrobienia miejsca do pracy nad czymś innym, co jest znacznie bardziej interesujące. Stworzywszy to połącze­nie, mogę zabrać się do mniejszego zadania z energią czerpaną z wię­kszego.

_ Ostatnią bramą wokół wybranych celów są konsekwencje (ecology*). Nikt nie istnieje w izolacji; jesteśmy częścią większych systemów w ro­dzinie, w pracy, w przyjaźni czy ogólnie w społeczności. Musisz roz­ważyć konsekwencje, jakie w kontekście tych szerszych relacji wywoła osiągnięcie twoich celów. Czy nie pojawią się jakieś niepożądane efekty uboczne i z czego będziesz musiał zrezygnować, a co zaakceptować w tej nowej sytuacji?

Na przykład, pragniesz, by twoja praca była bardziej samodzielna. Może wtedy pochłaniać więcej twego czasu, więc spędzisz go mniej z rodziną. Zdobycie wielkiego kontraktu może stanowić obciążenie do tego stopnia, że nie będziesz w stanie wykonać odpowiednio swojej pracy. Upewnij się, czy twój cel pozostaje w harmonii z całą twoją osobą. Cele nie polegają na zdobyciu tego, co chcesz, kosztem innych. Najwar­tościowsze i najbardziej satysfakcjonujące rezultaty osiągane są przez negocjacje i współpracę, tak aby ustanowić wspólne cele, dzięki czemu każdy ma szansę stać się zwycięzcą. Przy takim podejściu automatycznie uwzględnia się problem konsekwencji.

Takie rozważania mogą doprowadzić cię do rewizji twojego celu lub zamiany go na inny, który uwzględni te same intencje bez niepożądanych skutków. Klasycznym przykładem wyboru niewłaściwego pod względem konsekwencji celu może być król Midas, który chciał, aby wszystko, czego dotknie, zamieniało się w złoto. Bardzo prędko odkrył, że skazał się na innego rodzaju udrękę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.