Archive for the ‘Uczenie się przez modelowanie’ Category

PRZEKONANIA

Przekonania, jakie każdy z nas ma na temat siebie samego, innych ludzi i porządku świata, mają wielki wpływ na jakość naszych doświadczeń. Ze względu na ?efekt samospełniającej się przepowiedni”, przekonania oddziałują na zachowanie. Mogą one wspierać jakieś szczególne zacho­wanie albo je powstrzymywać. Dlatego właśnie modelowanie przekonań jest tak ważne. Jednym z najprostszych sposobów modelowania przekonań [...]

MODELOWANIE

Modelowanie jest więc osią NLP. NLP to studium doskonałości, a mo­delowanie jest procesem ujmowania wprost wzorców zachowań dosko­nałości. Jakimi wzorcami zachowań posługują się ludzie sukcesu? Jak osiągają swoje sukcesy? Co odmiennego robią oni niż ludzie, którzy sukcesów nie osiągają? Które różnice decydują o różnicy w ich osiąg­nięciach? Odpowiedzi na te pytania stały się podstawą wszystkich [...]

JAK NLP ROZPOCZĘŁO MODELOWANIE

Gdy John i Richard spotkali się i zaprzyjaźnili w University of California w Santa Cruz w roku 1972, John był asystentem w instytucie lingwistyki, a Richard studentem ostatniego roku. Richard był bardzo zainteresowany terapią Gestalt. Przeprowadził pewne badania i nagrał dla swego przy­jaciela Boba Spitzera, który był właścicielem wydawnictwa Science and Behaviour Books, kilka taśm [...]

UCZENIE SIĘ PRZEZ MODELOWANIE

Jako istoty ludzkie, wszyscy jesteśmy naturalnie uzdolnionymi uczniami. W wielu z nas zdolność ta zanika wraz z tym, jak stajemy się coraz starsi. Dla innych proces uczenia się trwa nieprzerwanie przez całe życie. We wczesnym dzieciństwie uczymy się sami chodzić i mówić od osób, które te rzeczy robią. Każdego dnia podejmujemy działanie (nasz pierwszy próbny [...]