Archive for the ‘Stany fizjologiczne a wolność emocjonalna’ Category

GENEROWANIE NOWYCH ZACHOWAŃ

Oto ogólnie ujęta technika stosowna do sytuacji, w których masz do czynienia z jakimś nowym zachowaniem, które chcesz opanować, albo z takim, które chcesz zmienić. Może chcesz udoskonalić się w swoim ulubionym sporcie? Obserwuj w wyobraźni samego siebie zachowują­cego się w sposób cię satysfakcjonujący ? na przykład świetnie gra­jącego w tenisa. Jeśli to okaże się [...]

RZUTOWANIE W PRZYSZŁOŚĆ

Uprzednie doświadczanie danej sytuacji z przyszłości nazywa się w NLP rzutowaniem w przyszłość i jest ostatnim etapem wielu technik. Wkra­czasz wyobraźnią w przyszłość z nowymi zasobami i zawczasu doświad­czasz jej tak, jak tego byś sobie życzył. Na przykład, rzutowanie w przy­szłość w technice zmiany historii osobistej to poproszenie drugiej osoby, aby wyobraziła sobie najbliższą okazję, [...]

Przebieg zmiany historii osobistej

1.    Zidentyfikuj stan negatywny, wywołaj go, rozpoznaj i w końcu zmień stan. 2.    Utrzymując negatywną kotwicę, poproś drugą osobę, aby cofnęła się w myślach do czasu, gdy czuła się podobnie. Kontynuuj, dopóki nie dotrze do najwcześniejszego pamiętanego doświadczenia. Zwolnij ko­twicę, złam stan i sprowadź ją w pełni do teraźniejszości. 3.   Poproś, aby ? w świetle [...]

ZMIANA HISTORII OSOBISTEJ

Doświadczenie ludzkie istnieje tylko w czasie teraźniejszym. Przeszłość istnieje we wspomnieniach i aby ją przypomnieć, musimy jej w jakiś sposób doświadczyć tu i teraz. Przyszłość istnieje zaś jako oczekiwania i fantazje, również tworzone w teraźniejszości. Kotwiczenie umożliwia nam zwiększenie naszej emocjonalnej wolności przez ucieczkę spod tyranii negatywnych doświadczeń przeszłości i tworzenie bardziej po­zytywnej przyszłości. W [...]

ZMIANA ZAKOTWICZEŃ

Pomyśl teraz, co stałoby się gdybyś spróbował odczuwać gorąco i zimno jednocześnie. Co stanie się, gdy wymieszasz żółty kolor z niebieskim? Co stanie się, gdy uruchomisz dwie przeciwstawne kotwice równocześ­nie? Doświadczysz ciepła i zieleni. Aby zmienić zakotwiczenie, zako­twiczasz niepożądany stan negatywny (zimny i niebieski) i stan pozy­tywny (gorący i żółty) i wyzwalasz oba sygnały w [...]

ŁĄCZENIE KOTWIC W ŁAŃCUCHY

Możemy łączyć kotwice tak, że jedna prowadzić będzie do następnej. Każda kotwica stanowi ogniwo łączące i wywołujące następną, tak jak impuls elektryczny przepływa przez nasze ciało od nerwu do nerwu. W pewnym sensie kotwice stają się zewnętrznym odzwierciedleniem tego, jak kreujemy nową w naszym systemie nerwowym ścieżkę neuro­nową pomiędzy początkowym bodźcem a nową na niego [...]

KOTWICZENIE ZASOBÓW

Oto etapy przeniesienia pozytywnych emocjonalnych zasobów z prze­szłych doświadczeń do aktualnych sytuacji, w których chciałbyś, aby były osiągalne. Najlepiej będzie spotkać się z przyjacielem i poprosić go o przeprowadzenie przez kolejne etapy. Przyjmij wygodną pozycję na krześle lub stań tam, gdzie będziesz mógł niezaangażowanie rozważyć cały proces. Pomyśl o jakiejś specy­ficznej sytuacji, w której chciałbyś [...]

KOTWICZENIE

Stany emocjonalne mają silny wpływ na myślenie i zachowanie. Jak możemy wykorzystać je, po ich wywołaniu i rozpoznaniu, dla wzboga­cenia swego życia w czasie teraźniejszym? Musimy znaleźć jakiś sposób uczynienia ich stale osiągalnymi i stabilnymi w danym czasie. Wyobraź sobie, jaki wpływ miałoby to na twoje życie, gdyby twój najbardziej kreatywny stan był dostępny na [...]

ROZPOZNANIE

Rozpoznanie to słowo oznaczające w NLP identyfikację różnych stanów doświadczanych przez inne osoby. Jest to umiejętność posiadana przez nas wszystkich i używana w codziennym życiu, warta jednak tego, aby ją rozwijać i doskonalić. Zadanie polega na rozpoznaniu subtelnych różnic w ekspresji oso­bowej, jakie pojawiają się, gdy ludzie doświadczają różnych stanów, przeżywają różne wspomnienia. Na przykład, [...]

WYWOŁYWANIE

Wywoływanie jest słowem używanym w NLP do opisania procesu wpro­wadzania kogoś w określony stan. Jest to codzienna umiejętność ukry­wająca się pod różnymi określeniami; wszyscy bowiem mamy znaczną praktykę w wywoływaniu u innych różnych nastrojów czy też w ich burzeniu. Czynimy to cały czas naszymi słowami, tonem głosu i gestami. Czasami jednak nie wywołujemy tego, co [...]