Archive for the ‘Stan świadomości’ Category

Tworzenie metafor

Opowiadanie historii wymaga umiejętności pochodzących z modelu Mil­tona i wielu innych. Dopasowanie i prowadzenie, synestezja, kotwicze­nie, trans i płynne łączenie ? wszystko to jest potrzebne, aby stworzyć dobrą opowieść. Wątek musi być (psychologiczny i powinien odzwier­ciedlać doświadczenie słuchacza. Aby stworzyć pomocną metaforę, najpierw zbadaj stan obecny i stan pożądany osoby, której to dotyczy. Metafora będzie [...]

METAFORA

Słowo metafora używane jest w NLP w sensie ogólnym jako odpowied­nik opowiadania lub części mowy, które zakłada porównanie. Obejmuje ono proste porównania i podobieństwa oraz dłuższe historie, alegorie i parabole. Metafory komunikują w sposób niebezpośredni. Proste me­tafory dokonują prostych porównań: biały jak papier, piękna jak z ob­razka, chudy jak patyk. Wiele z tych wypowiedzi stało [...]

DOSTĘP DO NIEŚWIADOMOŚCI I ZASOBOW

Prawa półkula mózgowa jest wrażliwa na ton głosu, natężenie i kierunek dźwięku: raczej na te wszystkie aspekty, które ulegają zmianie ciągłej niż na słowo oddzielone jedno od drugiego. Wrażliwa jest bardziej na kontekst przekazu niż na jego treść. Ponieważ prawa półkula zdolna jest do rozpoznawania prostych form językowych, proste przekazy, na które kładziemy specjalny nacisk, [...]

PÓŁKULE MÓZGOWE: LEWA I PRAWA

Jak proces językowy zachodzi w mózgu i jak mózg radzi sobie z tymi niejasnymi formami języka? Mózg, cerebrum, dzieli się na dwie połowy lub półkule. Informacje przechodzą pomiędzy nimi wiązką łączącą, corpus callosum. Eksperymenty mierzące aktywność obu półkul w trakcie wykonywa­nia różnych zadań pokazują, że mają one różne, choć uzupełniające się, funkcje. Półkula lewa, powszechnie [...]

ROZPRASZANIE I ANGAŻOWANIE MYŚLENIA ŚWIADOMEGO

Ważną częścią modelu Miltona jest pomijanie wiadomości, tak aby zająć świadomą myśl wypełnianiem pustych przestrzeni treściami z magazynu wspomnień. Czy kiedykolwiek miałeś takie doświadczenie, że przeczy­tałeś niejasne zdanie i próbowałeś się domyślić, co ono znaczy? Nominalizacje usuwają wiele informacji. Gdy siedzisz z uczu­ciem spokoju i wygody, twoje zrozumienie potencjału tego rodzaju języka rośnie, jako że [...]

POSZUKIWANIE ZNACZENIA

Metamodel utrzymuje cię w stanie świadomości zewnętrznej. Nie musisz wkraczać w głąb swej myśli, poszukując znaczenia tego, co usłyszałeś ? prosisz mówiącego, aby sprecyzował swoje myśli. Metamodel od­twarza informacje, które zostały usunięte, zniekształcone i zgeneralizowane. Model Miltona jest zwierciadlanym odbiciem metamodelu, jest sposobem konstruowania zdań bogatych w usunięcia, zniekształcenia i uogólnienia. Słuchający musi uzupełnić detale [...]

DOPASOWANIE I PROWADZENIE

Milton Erickson był mistrzem w osiąganiu kontaktu. Szanował i akcep­tował rzeczywistość swojego pacjenta. Przyjmował, że opór był wyni­kiem braku kontaktu. Każda reakcja była dla niego ważna i możliwa do wykorzystania. Dla Ericksona nie było opornych pacjentów, byli tylko mało elastyczni terapeuci. Wszystko, co jest potrzebne, aby dopasować się do czyjejś rzeczy­wistości, dostosować się do czyjegoś [...]

MODEL MILTONA

?    To ogromnie trudno zmusić jedno słowo, żeby tyle znaczyło ? powiedziała Alicja, popadając w zadumę. ?    Kiedy zmuszam słowo do wykonania tak wielkiej pracy ? powiedział Humpty Dumpty ? zawsze dopłacam mu za to. Gregory Bateson był pełen entuzjazmu po ukazaniu się książki pt. The Structure of Magic (Struktura magii), która zawierała metamodel. Widział [...]

STAN ŚWIADOMOŚCI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ

Do tej pory skoncentrowani byliśmy na znaczeniu ostrości postrzegania, kiedy mamy ?otwarte” zmysły i obserwujemy reakcje ludzi nas otacza­jących. Stan ten, zestrojenia zmysłów ze światem zewnętrznym, w ter­minologii NLP nazwano stanem świadomości zewnętrznej. Tym nie­mniej są również stany wprowadzające nas w głąb naszej myśli, w naszą własną rzeczywistość. Oderwij się na moment od tej książki [...]