Archive for the ‘Stan świadomości’ Category

Wydobywanie kryteriów

Sporządź listę dziesięciu najważniejszych uznawanych przez ciebie war­tości. Możesz zrobić to sam albo z pomocą przyjaciela. Ustal odpowiedzi na takie pytania jak: Co jest dla mnie ważne? Co naprawdę mnie motywuje? Co musi być dla mnie prawdziwe? Kryteria i wartości muszą być wyrażone pozytywnie. Unikanie cho­roby mogłoby być pożądaną wartością, ale będzie lepiej sformułować to [...]

CZAS W MOWIE

Język oddziałuje na umysł. Reagujemy na niego na poziomie nieświa­domości. Sposób mówienia o wydarzeniach programuje to, jak repre­zentujemy je w naszych myślach i jak na nie następnie odpowiemy. Badaliśmy już pewne konsekwencje myślenia przy użyciu nominalizacji, kwantyfikatorów ogólnych, modalnych operatorów i innych tego rodzaju wzorców. Nawet użycie czasów teraźniejszego, przeszłego czy przyszłe­go nie jest bez [...]

?W CZASIE” I ?PRZEZ CZAS”

W swojej książce pt. The Basis of Personality (Podstawy osobowości) Tad James opisał dwa główne rodzaje linii czasu. Pierwszemu nadał nazwę ?przez czas” (lub czas anglo-europejski) ? linie czasu rozcią­gają się z jednej strony na drugą; przeszłość jest po jednej stronie, przyszłość po drugiej, a obie widziane są wprost naprzeciwko osoby. Drugi rodzaj to ?w [...]

LINIE CZASU

Nie możemy być nigdzie indziej, jak tylko w teraźniejszości. W naszych głowach posiadamy jednak maszynę czasu. Gdy śpimy, czas zatrzymuje się. W marzeniach na jawie i w snach możemy przeskakiwać pomiędzy teraźniejszością, przeszłością i przyszłością bez żadnego wysiłku. Czas zdaje się pędzić lub wlec, zależnie od tego, co robimy. Czymkolwiek czas jest naprawdę, nasze jego [...]

SZEŚCIOSTOPNIOWA TECHNIKA PRZERAMOWANIA

NLP posługuje się sformalizowanym procesem przeramowania pozwa­lającym odnaleźć lepsze alternatywy dla nie chcianego zachowania. W ten sposób masz szansę zachować korzyści z tej chwilowo zbęd­nej umiejętności. Przypomina to trochę wyruszanie w podróż. Koń i wóz wydają się jedynym środkiem transportu umożliwiającym osiągnięcie zamierzonego celu; niestety, wyjątkowo wolnym i niewy­godnym. Wtedy przyjaciel mówi ci, że jest [...]

INTENCJA I ZACHOWANIE

W samym sercu przeramowania kryje się rozróżnienie między zacho­waniem i intencją: tym, co robisz, a tym, co właściwie chciałeś osiągnąć poprzez to zachowanie. Jest to rozróżnienie decydujące, jeśli zajmujemy się zachowaniami. Często to, co robisz, wcale nie daje ci tego, co chciałeś mieć. Na przykład, kobieta może nieustannie martwić się o swoją rodzinę. Jest to [...]

PRZERAMOWANIE ZAWARTOŚCI

Zawartość doświadczenia to cokolwiek, na czym zdecydujesz się skon­centrować. Znaczeniem może być cokolwiek, co ci się spodoba. Gdy dwuletnia córka jednego z autorów tej książki zapytała, co to znaczy, że ktoś mówi kłamstwa, odpowiedział poważnym, ojcowskim tonem (biorąc pod uwagę jej wiek i możliwości rozumowania): ?To znaczy, że ktoś celowo mówi nieprawdę; mówi, że coś [...]

PRZERAMOWANIE KONTEKSTU

Prawie każde zachowanie gdzieś jest użyteczne. Jest bardzo mało takich, które nie mają wartości i celu w jakimś kontekście. Zrzucając swoje ubranie na zatłoczonej ulicy możesz spowodować, że znajdziesz się w areszcie, ale na plaży nudystów ten sam efekt możesz osiągnąć, jeśli pozostaniesz w ubraniu. Zanudzanie słuchaczy na wykładzie nie jest zalecane, ale może być [...]

Zręczność językowa

A oto przykłady różnych podejść do tego samego stwierdzenia: Moja praca idzie kiepsko i czuję się tym przygnębiony. Generalizacja: Może w ogóle masz taki nastrój, a twoja praca jest w porządku? Zastosowanie do siebie: Może sam wywołujesz w sobie ten nastrój, myśląc w taki sposób? Wydobycie wartości czy kryteriów: Co ważnego ma być w twojej [...]

PRZERAMOWANIE I TRANSFORMACJA ZNACZENIA

Człowiek zawsze poszukiwał znaczeń. Rzeczy zdarzają się, lecz dopóki nie nadamy im znaczeń, nie odniesiemy ich do reszty naszego życia i nie ocenimy ich możliwych konsekwencji, nie są one jeszcze dla nas ważne. Uczymy się, co rzeczy znaczą, z naszej kultury i z indywidualnego wychowania. Dla starożytnych ludzi fenomeny astronomiczne miały wielkie znaczenie, komety były [...]