Archive for the ‘Słowa i znaczenia’ Category

NIEDOOKREŚLONE RZECZOWNIKI

Porównaj dwa zdania: ?Siedmioletnia dziewczynka, Lara, przewróciła się przez poduszkę w pokoju gościnnym i potłukła sobie prawą rękę o drewniane krzesło” i ?Dziecko miało wypadek”. Oba zdania znaczą to samo, lecz pierwsze zawiera znacznie więcej precyzyjnych informacji. Możemy w łatwy sposób uzyskać drugie zdanie z pierwszego, jeśli opuścimy lub uogólnimy odpowiednie rzeczowniki. Oba zdania zostały [...]

WYPOWIEDZIEĆ WSZYSTKO ? STRUKTURA GŁĘBOKA

Aby zrozumieć metamodel, który jest narzędziem dla lepszego zrozu­mienia tego, co ludzie mówią, musimy spojrzeć na drogę, jaką przeby­wają nasze myśli, zanim nie zostaną przełożone na słowa. Język nigdy nie może oddać dokładnie prędkości, różnorodności i wrażliwości na­szego myślenia. Zawsze będzie tylko przybliżeniem. Mówiący ma spójną i pełną wizję tego, co chce powiedzieć; w lingwistyce [...]

NADAWANIE SŁOWOM ZNACZEŃ ? METAMODEL

Dobry rozmówca eksploatuje siłę i słabość języka. Zdolność do precy­zyjnego użycia języka jest podstawą profesjonalnej komunikacji. Użycie precyzyjnych słów, które mają swoje znaczenie w mapie drugiej osoby, oraz definiowanie, co ktoś ma na myśli, wypowiadając określone słowa, są bezcenną umiejętnością w komunikacji. NLP dostarcza bardzo użytecznej mapy obrazującej, jak język działa, która może uchronić cię [...]

GŁOŚNE MYŚLENIE

Język jest potężnym filtrem dla naszego indywidualnego doświad­czenia. Jest to część kultury, w której się rodzimy i której nie możemy zmienić. Ukierunkowuje nasze myśli w szczególny sposób i sprawia, że w pewien sposób jest łatwiej myśleć, a w inny trudniej. Eskimos ma wiele różnych słów w miejsce naszego jednego słowa śnieg. Jego życie może zależeć [...]

SŁOWA I ZNACZENIA

?    Ale ?chwała” nie ma nic wspólnego z ?nokautującym argumentem” ? zapro­testowała Alicja. ?    Gdy ja używam jakiegoś słowa ? powiedział Humpty Dumpty z przekąsem ? oznacza ono dokładnie to, co mu każę oznaczać… ni mniej, ni więcej. ?    Pozostaje pytanie ? powiedziała Alicja ? czy potrafisz nadawać słowom tak wiele rozmaitych znaczeń? ?    Pozostaje [...]