Archive for the ‘Psychoterapia’ Category

KONFLIKT WEWNĘTRZNY

Jeśli mamy do czynienia z różnymi, pozostającymi w konflikcie ideami, umiejętności negocjacyjne mogą być zastosowane w dialogu między różnymi częściami naszej osobowości. Rozwiązanie problemu zakłada osiągnięcie w czasie teraźniejszym równowagi, która będzie przynaj­mniej tak silna, jak występująca poprzednio. Ponieważ równowaga jest dynamiczna, a nie statyczna, konflikty rozwijają się pomiędzy różnymi częściami naszej osobowości, które uosabiają [...]

TECHNIKA ŚWISTU

Najpierw zidentyfikuj to specyficzne zachowanie, które masz zamiar zmienić. Może to być na przykład stukanie paznokciami, niepohamo­wane objadanie się czy palenie papierosów. Możesz również zająć się jakąś szczególną sytuacją, w której wolałbyś reagować w sposób bardziej elastyczny i zasobny ? na przykład mając do czynienia z konkretną osobą. Potraktuj to ograniczenie jako osiągnięcie. W jaki [...]

LECZENIE FOBII

Uczucia istnieją tylko w czasie teraźniejszym. Każde przykre uczucie związane z nieprzyjemnym wspomnieniem musi pochodzić ze sposo­bu, w jaki przypominasz sobie przeszłość. A przecież to jedno przeszłe doświadczenie negatywnych doznań jest zupełnie wystarczające. Najprostszy sposób na odtworzenie nieprzyjemnych uczuć przeszłego doświadczenia to przypomnienie ich sobie w formie zasocjowanego ob­razu. Musisz tam być, widzieć to, co [...]

ZMIANA PIERWSZEGO RZĘDU

Oto jeden ze sposobów myślenia o możliwym zastosowaniu zaprezen­towanych tutaj technik. Najprostszy przypadek zajdzie wtedy, gdy bę­dziesz chciał osiągnąć jakiś pojedynczy cel: odmienny stan czy reakcję w określonej sytuacji. Nazywa się to zmianą pierwszego rzędu (first order change). Możesz, na przykład, zawsze doświadczać złości wobec jakiejś osoby albo czuć się nieswojo, mając z kimś do [...]

PSYCHOTERAPIA

Pierwszy model NLP powstał w psychoterapii. Nie znaczy to jednak, że NLP jest dla tego obszaru zastrzeżone; był to zwykły przypadek, że John i Richard spotkali wybitnych psychoterapeutów, gdy rozpoczynali mo­delowanie. Książka pt. Structure of Magie 1 (Struktura magii 1) anali­zowała, jak możemy ograniczać swój świat przez sposób użycia języka i jak używać metamodelu, aby [...]