Archive for the ‘Konflikt i spójność’ Category

NEGOCJACJE

Negocjacje to komunikowanie się dla osiągnięcia wspólnych decyzji, takich które mogą być w sposób spójny akceptowane przez wszystkie strony. Jest to proces uzyskiwania od innych tego, co chcesz uzyskać, dając im to, czego oni potrzebują. Ma on miejsce w każdym spotkaniu, w którym zachodzi konflikt interesów. Chciałoby się, aby było to tak proste, jak prosto [...]

SPOTKANIA

Chociaż rozważać będziemy spotkania w kontekście biznesu, wzorce tu przedstawione dotyczą każdej sytuacji, w której dwie albo więcej osób spotyka się w jakimś wspólnym celu. Gdy będziesz więc czytał tę część, myśl o każdym z modeli zachowań w takim kontekście, który tobie odpowiada. NLP ma wiele do zaoferowania biznesowi. Największym bogactwem w każdym biznesie są [...]

Rama ścieżki powrotnej

Jest to bardzo prosty wzorzec działania. Reasumujesz informacje, które uzyskałeś do tej pory. używając w tym celu kluczowych dla danej osoby słów i brzmienia głosu. To właśnie decyduje o różnicy pomiędzy tym podejściem a zwyczajowym podsumowaniem, które często systematy­cznie zniekształca słowa drugiej osoby. Ścieżka powrotna jest użyteczna przy otwieraniu dyskusji, przy wprowadzaniu nowych ludzi do [...]

Rama konsekwencji

To zagadnienie również zostało przedstawione wprost przy okazji roz­ważań o celach, jak również przewija się przez całą książkę. W jaki sposób moje działanie pasuje do większych systemów ? rodziny, przy­jaciół, zainteresowań zawodowych? Czy podejście to dobrze prezentuje moją całościową integralność istoty ludzkiej? Czy respektuje również integralność innych zaangażowanych osób? Spójność jest sposobem, w jaki nasza [...]

OBRAMOWANIE

Obramowywanie jest terminem NLP określającym sposób nadawania rzeczom różnych znaczeń poprzez lokowanie ich w różnych kontekstach; w ten sposób na co innego kładziemy nacisk. Istnieje pięć użytecznych sposobów obramowywania wydarzeń. Niektóre z nich zostały już za­sygnalizowane przy innych aspektach NLP, ale warto przedstawić je tutaj wprost. Rama celu Chodzi tu o oszacowanie czegoś w kategoriach [...]

SPRZEDAŻ

Książkami zajmującymi się psychologią sprzedaży można by już zapeł­nić całe biblioteki; rozważamy to zagadnienie pobieżnie tylko po to, aby pokazać pewne możliwości, jakie daje zastosowanie idei NLP. Sprzedaż jest często źle rozumiana, podobnie jak reklama. Popularna definicja opisuje reklamę jako sztukę neutralizacji ludzkiej inteligencji na czas wystarczająco długi, aby wydobyć od klienta pieniądze. W rze­czywistości [...]

Podsumowanie metaprogramów

Proaktywny /reaktywny Osoba proaktywna inicjuje działanie. Osoba reaktywna czeka na innych, którzy podejmą działanie, i na to, aż jakieś rzeczy się wyda­rzą. Potrzebuje ona czasu, aby najpierw sprawy przeanalizować i zro­zumieć. Ku/od Osoby o orientacji ?ku” koncentrują się na swoich własnych celach i motywowane są przez ich osiągnięcie. Osoby o orientacji ?od” skupiają się nie [...]

Wzorce przekonywania

Istnieją dwa aspekty sposobu, w jaki osoba zdobywa do czegoś przeko­nanie. Pierwszy dotyczy tego, jakim kanałem przechodzi informacja, a drugi, jak osoba operuje informacją, gdy już ją uzyska (tryb). Rozważmy najpierw kanał. Co klient musi zrobić, aby przekonać się o wartości produktu? Jakich świadectw wymaga menedżer, aby stwier­dzić, że ktoś jest dobrym pracownikiem? Odpowiedzi na [...]

Zgodność/niezgodność

Ten wzorzec dotyczy dokonywania porównań. Pewni ludzie zauważają w różnych obiektach cechy wspólne. Nazywa się to zgodnością. Niezgodność natomiast to różnice, jakie wychodzą na jaw w trakcie porównań. Ludzie o takim nastawieniu kierują swą uwagę właśnie na różnice i często dają się uwikłać w wymianę argumentów. Osoba wra­żliwa na konkret i na niezgodność będzie drobiazgowo [...]

Ogólny/konkretny

Ten wzorzec dotyczy przedstawionej wcześniej idei kroków. Ludzie o nastawieniu ogólnym wolą spoglądać na duży obraz rzeczywistości. Czują się najlepiej, mając do czynienia z większymi elementami infor­macji. Myślą ogólnie. Osoba o nastawieniu konkretnym woli małe ele­menty informacji, kieruje się od małych do dużych części, czuje się więc dobrze, mając do czynienia z sekwencjami wydarzeń i [...]