Archive for the ‘Drzwi percepcji’ Category

SUBMODALNOŚCI

Tyle już powiedzieliśmy o trzech głównych sposobach myślenia ? w obrazach, dźwiękach i odczuciach ? a jest to dopiero pierwszy krok. Jeśli zechcesz opisać jakąś widzianą scenę, znajdzie się znacz­nie więcej szczegółów, które mógłbyś dodać. Jakiego jest koloru, a mo­że jest czarno-biała? Czy jest to ruchomy film, czy nieruchome zdję­cie? Jest blisko czy daleko? Tego [...]

INNE WSKAZÓWKI SYSTEMU REPREZENTACJI

Ruchy oczu nie są jedynymi wskazówkami systemu reprezentacji, cho­ciaż prawdopodobnie są najłatwiejszymi do zaobserwowania. Jako że ciało i myśl są nierozdzielne, nasze myślenie zawsze się gdzieś ujawni ? o ile wiemy, gdzie patrzeć. W szczególności ujawnia się to w sposobie oddychania, kolorze skóry i postawie ciała. Osoba, która myśli obrazami, generalnie będzie mówiła szybciej i [...]

WZROKOWE WSKAZÓWKI SYSTEMU REPREZENTACJI

Z łatwością możemy poznać, czy dana osoba myśli obrazami, dźwiękami, czy odczuciami. Gdy myśli w określony sposób, w jej ciele następują widoczne zmiany. Sposób, w jaki myślimy, oddziałuje na nasze ciało, a sposób, w jaki używamy naszego ciała, wpływa na sposób myślenia. Jaka jest pierwsza rzecz, którą spostrzegasz po przekroczeniu progu swego domu? Aby odpowiedzieć [...]

SYNESTEZJA

Bogactwo i zakres naszej myśli zależy od naszej zdolności do łączenia i przemieszczania się od jednego sposobu myślenia do drugiego. Jeśli zatem mój system wprowadzający jest słuchowy, a system preferowany wzrokowy, zazwyczaj przypominam sobie osoby dzięki brzmieniu ich głosu, a potem myślę o nich w obrazach. Stąd dopiero wyłaniają się uczucia wobec osoby. Przyjmujemy zatem [...]

SYSTEM WPROWADZAJĄCY

Podobnie jak dla naszego świadomego myślenia mamy preferowany system reprezentacji, mamy również ulubiony sposób wprowadzania tam informacji. Kompletne wspomnienie zawiera całość widoków, dźwię­ków, odczuć, smaków i zapachów oryginalnego doświadczenia, ale dla jego przywołania mamy skłonność zwracać się tylko do jednej z tych kategorii. Wróć w myślach do swoich wakacji. Co pojawia się pierwsze? Obraz, dźwięk [...]

PREDYKATY

Używamy słów, aby opisać nasze myśli, więc dobór słów wskazuje, który system reprezentacji stosujemy. Rozważ przypadek trzech osób, które właśnie czytają tę samą książkę. Pierwsza mogłaby zaznaczyć, jak wiele widzi w tej książce, że dla zilustrowania tematu dobrane zostały trafne przykłady i że została napisana błyskotliwym stylem. Druga mogłaby zgłosić zastrzeżenia do tonu książki: posłużono [...]

JĘZYK A SYSTEMY REPREZENTACJI

Języka używamy, aby komunikować nasze myśli. Nic więc dziwnego, że używane przez nas słowa odzwierciedlają sposób, w jaki myślimy. John Grinder opowiada o czasach, gdy Richard Bandler zaczął prowadzić grupę terapii Gestalt. Śmiał się z kogoś, kto użył stwierdzenia: ?Widzę, co mówisz”. ?Pomyśl o tym literalnie ? powiedział do Johna. ? Co to mogło znaczyć?” [...]

PREFEROWANE SYSTEMY REPREZENTACJI

Używamy wszystkich naszych zmysłów zewnętrznie cały czas, ale na jednym koncentrujemy się bardziej niż na innych, w zależności od tego, co robimy. W galerii sztuki używamy przede wszystkim naszych oczu, na koncercie uszu. Zastanawiające jest, że podczas myślenia mamy ten­dencję do faworyzowania jednego, może dwóch systemów reprezentacji, bez względu na to, o czym myślimy. Jesteśmy [...]

SYSTEMY REPREZENTACJI

Komunikacja zaczyna się od naszych myśli, a jeśli chcemy przekazać je drugiej osobie, używamy słów, brzmienia głosu i języka ciała. Lecz czym są myśli? Istnieje wiele różnych naukowych odpowiedzi, tym niemniej każdy osobiście wie, czym myślenie jest dla niego. Jednym ze sposobów rozumienia myślenia jest ujęcie go jako procesu wewnętrzne­go wykorzystania naszych zmysłów. Kiedy myślimy [...]

DRZWI PERCEPCJI

Jeśli pętla komunikacji ma jakiś początek, to znajduje się on w naszych zmysłach. Jak zauważył Aldous Huxley, drzwiami percepcji są zmysły, nasze oczy, nos, uszy, usta i skóra, i są to nasze jedyne punkty kontaktu ze światem. Nawet jednak one nie są tym, czym zdają się być. Weź na przykład twoje oczy, twoje ?okno na [...]