Archive for the ‘Co to jest programowanie neurolingwistyczne’ Category

UCZENIE, ODUCZANIE I PONOWNE UCZENIE SIĘ

Chociaż możemy świadomie przyjąć tylko niewielką ilość informacji, jakie świat nam oferuje, to poza naszą kontrolą odbieramy i reagujemy na znacznie więcej. Nasza świadomość jest bardzo ograniczona; wydaje się, że jesteśmy zdolni do śledzenia maksimum siedmiu zmiennych czy elementów informacji w danym czasie. Idea ta została nakreślona w 1956 roku przez amerykańskiego psy­chologa George’a Millera [...]

MAPY I FILTRY

Bez względu na to, jaki rzeczywiście jest świat, do jego poznawania i sporządzania jego mapy (map ofreality) służą nam zmysły, świat jest nieskończoną liczbą możliwych wrażeń zmysłowych, a my jesteśmy zdol­ni postrzegać tylko ich niewielką część. Ta część, którą możemy odebrać, ulega następnie filtracji przez nasze unikalne doświadczenia, kulturę, język, przekonania, wartości, zainteresowania i założenia. [...]

SANTA CRUZ 1976

Wiosną 1976 roku, w chacie gdzieś wśród wzgórz w okolicy Santa Cruz, John i Richard układali w jedną całość wszystkie spostrzeżenia i odkry­cia, których dokonali. Pod koniec trzydziestosześciogodzinnego mara­tonu, siedząc przy butelce czerwonego kalifornijskiego wina, zadali sobie pytanie: ?I jak my to teraz nazwiemy?” Określili to programowaniem neurolingwistycznym, nieporęcznym zwrotem zawierającym trzy proste idee. Część [...]

SANTA CRUZ, KALIFORNIA 1972

NLP zrodziło się na początku lat siedemdziesiątych ze współpracy Johna Grindera, będącego wówczas docentem lingwistyki w University of Ca­lifornia w Santa Cruz, i Richarda Bandlera, studenta psychologii tejże uczelni. Richard Bandler interesował się również psychoterapią. Razem podjęli studia nad trzema czołowymi terapeutami: Fritzem Perlsem, twór­czym psychoterapeutą, który zapoczątkował szkołę terapeutyczną znaną jako Gestalt, Virginią Satir, [...]

CO TO JEST PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE

Zastanawiając się, jak rozpocząć ten wpis, przypomniałem sobie o nie­dawnym spotkaniu z moim przyjacielem. Nie widzieliśmy się jakiś czas, więc po przywitaniu zapytał mnie, czym się aktualnie zajmuję. Odpo­wiedziałem, że tworzę serwis. ?To wspaniale! ? odpowiedział. ? O czym jest ten portal?” Nie zastanawiając się, odpowiedziałem: ?O programowaniu neurolingwistycznym”. Nastąpiło krótkie, wymow­ne milczenie. ?Nawzajem ? [...]