Archive for the ‘Co to jest programowanie neurolingwistyczne’ Category

WYBÓR TRENINGÓW NLP

Poniższe uwagi dają pewne wskazówki, które pomogą ci wybrać odpo­wiedni trening NLP. NLP oferowane jest w wielkiej liczbie i różnorodności kursów. Obe­cnie możesz wybierać od dwudniowych kursów wprowadzających, kur­sów bardziej zaawansowanych, łącznie z wyspecjalizowanymi w po­szczególnych zastosowaniach, aż po dłuższe treningi. Wiele organizacji oferuje nieodpłatne zajęcia wprowadzające, na których możesz dowie­dzieć się czegoś o nich [...]

INWESTOWANIE W SIEBIE

Coraz więcej ludzi poszukuje satysfakcji wewnętrznej. Różni ludzie nadają temu różne nazwy: rozwój osobowy, osobowa ewolucja, samo­realizacja, rozwój duchowy czy realizacja swojego potencjału. Według Petera Russella, autora znakomitej książki The Awakening Earth (Przebudzenie Ziemi), dziedzina rozwoju osobowego wciąż się powiększa, niemalże podwajając swój zasięg co cztery lata. Rozwój osobowy obejmuje wiele różnych aktywności, takich jak: [...]

Uczenie się dalsze

Serwis ten zasadniczo opisuje główne idee NLP w sposób praktyczny. Rozwój NLP nie następował na drodze logicznych kroków, więc opisanie go nie było łatwe. Próba przedstawienia NLP w logicznej sekwencji zagadnień przypomina próbę opisania hologramu poprzez odrywanie kolejnych kawałków, z których każdy zawiera całość. Oto pewne koń­cowe i bardziej spekulatywne rozważania na temat NLP i [...]

DOPASOWANIE I PROWADZENIE

Kontakt pozwala ci zbudować most do drugiej osoby; macie ten sam punkt widzenia i zdobywacie porozumienie. Uzyskawszy to, możesz zacząć zmieniać swoje zachowanie, a ona najprawdopodobniej będzie za tobą podążać. Możesz prowadzić ją w innym kierunku. Najlepsi nauczyciele to ci, którzy stwarzają kontakt i wchodzą w świat uczniów, ułatwiając im w ten sposób dojście do [...]

KONTAKT

Jak możesz dostać się w obręb komunikacyjnej pętli? Jak możesz re­spektować i docenić model świata innej osoby, zachowując swoją własną integralność? W edukacji, terapii, poradnictwie, biznesie, sprzedaży i tre­ningu kontakt czy empatia są decydujące dla stworzenia atmosfery za­ufania, pewności i współudziału, która sprawi, że ludzie będą czuli się swobodnie. Co naprawdę robimy, aby utrzymać kontakt [...]

KOMUNIKACJA

Komunikacja to wieloznaczne słowo odnoszące się do każdej interakcji z innymi ludźmi: zwyczajowej konwersacji, przekonywania, uczenia i negocjacji. Co więc komunikacja oznacza? Samo słowo jest statycznym rze­czownikiem, ale w rzeczywistości jest cyklem czy pętlą obejmującą przynajmniej dwie osoby. Nie możesz komunikować się z woskowym manekinem; co wobec niego zrobisz, pozostanie bez znaczenia, nie wy­woła oddźwięku. [...]

STAN OBECNY I STAN POŻĄDANY

Jednym ze sposobów myślenia o zmianie w biznesie, rozwoju osobistym czy edukacji jest przedstawianie jej jako podróży ze stanu obecnego do stanu pożądanego (state*). Problem to różnica pomiędzy nimi. Określa­jąc cel na przyszłość, w pewnym sensie stwarzasz problem w te­raźniejszości, i odwrotnie, każdy dzisiejszy problem możesz zmienić w cel. Twoje zachowanie (behaviour*), myśli i uczucia [...]

Podsumowanie celów

Pozytywny Myśl raczej o tym, co chcesz, niż o tym, czego nie chcesz. Zapytaj: Ćo raczej chciałbym mieć? Czego naprawdę chcę? Własna odpowiedzialność Myśl o swojej aktywności, o tym, co pozostaje pod twoją kontrolą. Zapytaj: Co będę robił, aby osiągnąć swój cel? Jak zacząć i jak utrzymać to, co osiągnę? Szczegółowy Wyobraź sobie cel tak [...]

CELE

?    Czy mógłbyś mi łaskawie powiedzieć, w którą stronę mam pójść stąd? ?    Zależy to w dużym stopniu od tego, w którą stronę zechcesz pójść ? powie­dział kot. ?    Nie zależy mi na tym, w którą… ? powiedziała Alicja. ?    Więc nie ma znaczenia, w którą stronę pójdziesz ? powiedział kot. Zacznijmy od celów czy [...]

TRZYMINUTOWE SEMINARIUM

Jeśli NLP miałoby być przedstawione na trzyminutowym seminarium, wyglądałoby ono mniej więcej tak. Przyszedłby prezenter i powiedział: ?Panie i panowie, aby odnosić w życiu sukcesy, musicie tylko pamiętać o trzech rzeczach: po pierwsze, wiedzieć, czego chcecie, mieć klarowną .ideę waszych celów w każdej sytuacji; po drugie, być czujnym i mieć otwarte zmysły, tak aby zauważać, [...]