Archive for Marzec, 2012

PRZEPIS NA SUKCES

Aby zrozumieć strategie, pomyśl o mistrzu kucharskim. Jeśli zastosujesz jego przepisy, najprawdopodobniej będziesz umiał gotować tak dobrze jak on, albo przynajmniej podobnie. Strategia jest właśnie takim prze­pisem na sukces. Aby przyrządzić smakowite danie, musisz wiedzieć trzy podstawowe rzeczy. Musisz znać potrzebne składniki. Musisz wie­dzieć, ile ich zastosować i jakiej jakości. I wreszcie, musisz znać popra­wną [...]

STRATEGIE

Strategie myślowe są chyba najmniej jasnym komponentem procesu modelowania. Z tego powodu rozważymy je dokładniej, zanim jeszcze zajmiemy się innymi aspektami modelowania. Strategie mówią, jak organizujesz swoje myśli i zachowania, aby rozwiązać jakieś zadanie. Strategie zawsze nakierowane są na pozytywny cel. Mogą zostać uruchomione i zablokowane przez przekonania; aby osiągnąć sukces, musisz wierzyć, że możesz [...]

FIZJOLOGIA

Wyobraź sobie przez moment, że spoglądasz na bardzo małe niemowlę. Gdy dziecko otwiera szeroko oczy i spogląda na ciebie, uśmiechasz się do niego. Ono rozpromienia się i odwzajemnia uśmiech. Harmonizując się z twoją fizjologią, w tym przypadku z uśmiechem, dziecko doświad­cza częściowo twojej radości, obserwując ją. Fenomen ten znany jest jako załadowanie (entrainment) ? dziecko [...]

PRZEKONANIA

Przekonania, jakie każdy z nas ma na temat siebie samego, innych ludzi i porządku świata, mają wielki wpływ na jakość naszych doświadczeń. Ze względu na ?efekt samospełniającej się przepowiedni”, przekonania oddziałują na zachowanie. Mogą one wspierać jakieś szczególne zacho­wanie albo je powstrzymywać. Dlatego właśnie modelowanie przekonań jest tak ważne. Jednym z najprostszych sposobów modelowania przekonań [...]

MODELOWANIE

Modelowanie jest więc osią NLP. NLP to studium doskonałości, a mo­delowanie jest procesem ujmowania wprost wzorców zachowań dosko­nałości. Jakimi wzorcami zachowań posługują się ludzie sukcesu? Jak osiągają swoje sukcesy? Co odmiennego robią oni niż ludzie, którzy sukcesów nie osiągają? Które różnice decydują o różnicy w ich osiąg­nięciach? Odpowiedzi na te pytania stały się podstawą wszystkich [...]

JAK NLP ROZPOCZĘŁO MODELOWANIE

Gdy John i Richard spotkali się i zaprzyjaźnili w University of California w Santa Cruz w roku 1972, John był asystentem w instytucie lingwistyki, a Richard studentem ostatniego roku. Richard był bardzo zainteresowany terapią Gestalt. Przeprowadził pewne badania i nagrał dla swego przy­jaciela Boba Spitzera, który był właścicielem wydawnictwa Science and Behaviour Books, kilka taśm [...]

UCZENIE SIĘ PRZEZ MODELOWANIE

Jako istoty ludzkie, wszyscy jesteśmy naturalnie uzdolnionymi uczniami. W wielu z nas zdolność ta zanika wraz z tym, jak stajemy się coraz starsi. Dla innych proces uczenia się trwa nieprzerwanie przez całe życie. We wczesnym dzieciństwie uczymy się sami chodzić i mówić od osób, które te rzeczy robią. Każdego dnia podejmujemy działanie (nasz pierwszy próbny [...]

KONFLIKT WEWNĘTRZNY

Jeśli mamy do czynienia z różnymi, pozostającymi w konflikcie ideami, umiejętności negocjacyjne mogą być zastosowane w dialogu między różnymi częściami naszej osobowości. Rozwiązanie problemu zakłada osiągnięcie w czasie teraźniejszym równowagi, która będzie przynaj­mniej tak silna, jak występująca poprzednio. Ponieważ równowaga jest dynamiczna, a nie statyczna, konflikty rozwijają się pomiędzy różnymi częściami naszej osobowości, które uosabiają [...]

TECHNIKA ŚWISTU

Najpierw zidentyfikuj to specyficzne zachowanie, które masz zamiar zmienić. Może to być na przykład stukanie paznokciami, niepohamo­wane objadanie się czy palenie papierosów. Możesz również zająć się jakąś szczególną sytuacją, w której wolałbyś reagować w sposób bardziej elastyczny i zasobny ? na przykład mając do czynienia z konkretną osobą. Potraktuj to ograniczenie jako osiągnięcie. W jaki [...]

LECZENIE FOBII

Uczucia istnieją tylko w czasie teraźniejszym. Każde przykre uczucie związane z nieprzyjemnym wspomnieniem musi pochodzić ze sposo­bu, w jaki przypominasz sobie przeszłość. A przecież to jedno przeszłe doświadczenie negatywnych doznań jest zupełnie wystarczające. Najprostszy sposób na odtworzenie nieprzyjemnych uczuć przeszłego doświadczenia to przypomnienie ich sobie w formie zasocjowanego ob­razu. Musisz tam być, widzieć to, co [...]